Webové rozhraní uživatelské karantény zpráv

Získali jste přístup k webovému rozhraní, prostřednictvím kterého si můžete spravovat nevyžádanou poštu, phishingové zprávy a zprávy, které byly do karantény přesunuty na základě pravidel definovaných vaším administrátorem. Standardně uvidíte v karanténě pouze zprávy, které byly určeny vám, a produkt ESET Mail Security je přesunul do karantény. Nicméně, v závislosti na nastavení provedené vaším administrátorem můžete mít v karanténě přístup také ke zprávám určeným jiným uživatelům. Zprávy v karanténě snadno rozlišíte dle příjemce, a pro nalezení konkrétní zprávy můžete využít vyhledávání a další filtry.

Zprávy z karantény si můžete nechat doručit, odstranit je z karantény nebo je v karanténě ponechat a neprovádět s nimi žádnou akci. Dostupnost jednotlivých akcí závisí na úrovni přístupu a nastavení definované v pravidlech. Je možné, že nebudete schopni doručit nebo odstranit některé typy zpráv.

Pokud máte administrátorský přístup ke karanténě zpráv, uvidíte zprávy pro všechny uživatele a můžete provádět libovolné akce.

Správa karantény:

Prostřednictvím webového rozhraní máte přístup ke všem vašim zprávám, které byly přesunuty do karantény. Pokud máte delegovaný nebo administrátorský přístup, uvidíte zprávy dalších, resp. všech uživatelů.

idh_xmon_quarantine_web_user

Počet záznamů zobrazených na stránce můžete změnit v levém dolním rohu stránky.

Pokud máte v karanténě velké množství zpráv, můžete pro nalezení konkrétní zprávy využít vyhledávání v horní části stránky. Vyhledávat můžete podle předmětu a odesílatele, případně příjemce (tato možnost je dostupná pouze u uživatelům s delegovaným nebo administrátorským přístupem). Pomocí zaškrtávacích polí (spam, malware, pravidlo, phishing) můžete výsledky vyhledávání dále filtrovat.

Pro doručení zpráv z karantény, které byly podle vás neoprávněně do karantény umístěny, vyberte na řádku se zprávou ve sloupci akcí možnost Doručit. V opačném případě vyberte akci Odstranit. V případě potřeby můžete provést hromadný výběr akcí a operaci dokončete kliknutím na tlačítko Potvrdit. Zprávy označené k doručení budou okamžitě doručeny do vaší schránky, resp. schránky původních příjemců (pokud máte delegovaný nebo administrátorský přístup). Zprávy označené k odstranění budou trvale smazány.


Poznámka

Mějte na paměti, že obě akce, Doručit a Odstranit, jsou po stvrzení tlačítkem Potvrdit nevratné.

Po kliknutí na tlačítko Potvrdit se zobrazený seznam automaticky aktualizuje. Kdykoli jej však můžete aktualizovat ručně pomocí tlačítka v prohlížeči nebo stisknutím klávesy F5.


Poznámka

Doručit je možné pouze zprávy označené jako spam a phishing. Nejste schopni doručit zprávy, které obsahují škodlivý kód nebo byly do karantény přesunuty na základě pravidla. Pokud přesto požadujete doručení zprávy, kontaktujte své administrátora

Zprávy umístěné v karanténě není nutné pravidelně mazat. K jejich odstranění dojde automaticky po době definované vaším administrátorem.


Poznámka

Pro úspěšné odhlášení je nutné zavřít záložku internetového prohlížeče, ve kterém jste si prohlížeči webové rozhraní karantény zpráv. Pokud se odhlásit nechcete, klikněte na Vrátit se do karantény.