Proxy server

Pokud se mezi Exchange serverem v roli CAS a Exchange serverem, na kterém je nainstalován ESET Mail Security, nachází proxy server, je nutné jej zadat do nastavení produktu ESET. V opačném případě se ESET Mail Security nepřipojí k Exchange Web Services (EWS) API prostřednictvím HTTP/HTTPS a nebude fungovat volitelná kontrola databáze.

Proxy server

Zadejte název nebo IP adresu proxy serveru.

Port

Zadejte port, na kterém běží proxy server.

Uživatelské jméno, Heslo

Pokud server vyžaduje autentifikaci, zadejte požadované údaje.