Nastavení správce karantény

Název serveru

Vyplní se automaticky, pokud je na lokálním Exchange Serveru dostupná role Client Access Server (CAS) nebo na jiném serveru, který se nachází v Active Directory. Pokud se název serveru nevyplní automaticky, zadejte jej ručně. Automatická detekce nefunguje na serveru v roli Edge Transport Server. IP adresa není podporována, je nutné zadat název CAS serveru.

Uživatelské jméno

Dedikovaný uživatelský účet karantény, který jste vytvořili pro ukládání zpráv (nebo účet, který má přístup k této poštovní schránce). Na serveru v roli Edge Transport Server, který není členem domény je nutné zadat celou e-mailovou adresu (například: main_quarantine@company.com).

Heslo

Zadejte heslo k účtu karantény.

Používat SSL

Tuto možnost aktivujte, pokud máte EWS (Exchange Web Services) nakonfigurován tak, aby IIS vyžadoval SSL. Pokud máte SSL aktivní, certifikát Exchange serveru je nutné naimportovat do systému, na kterém běží ESET Mail Security (v případě, že jsou jednotlivé role Exchange Server na více serverech). Nastavení EWS naleznete na IIS v Sites/Default web site/EWS/SSL SettingsSites/Default web site/EWS/SSL Settings.


Poznámka

Možnost Používat SSL vypněte pouze v případě, že máte EWS nakonfigurován na IIS tak, aby nevyžadoval SSL.

Ignorovat chyby certifikátu serveru

Po aktivování této možnosti budou ignorovány následující stavy certifikátů: podepsaný sám sebou, chybné jméno v certifikátu, chybné použití, platnost vypršela.