Detaily účtu pro kontrolu databáze

Toto dialogové okno se zobrazí, pokud jste zatím nenastavili uživatelský účet pro kontrolu databáze. Do zobrazených polí zadejte údaje uživatele, který má přístup k EWS (Exchange Web Services) a potvrďte kliknutím na tlačítko OK. Případně v rozšířeném nastavení (dostupném po stisknutí klávesy F5 v hlavním okně programu) přejděte do sekce Server > Volitelná kontrola databáze poštovních schránek, klikněte na Nastavit a zadejte přihlašovací údaje uživatele, kterého chcete používat pro kontrolu.

Pokud vyberte možnost Uložit informace o účtu, nebudete je muset zadávat při každém spuštění kontroly databáze.

on_demand_account_details

Pokud uživatel nemá úplný přístup k Exchange Web Services (EWS), můžete vybrat možnost Přiřadit roli ApplicationImpersonation. V případě potřeby toto můžete provést ručně podle instrukcí uvedených níže v této kapitole.


DŮLEŽITÉ

Účet použitý pro kontrolu musí mít oprávnění ApplicationImpersonation, aby mohlo dojít ke kontrole všech poštovních schránek v Exchange databázi. Na Exchange Server 2010 a novějším je možné konfigurovat EWS Throttling politiku pro každý uživatelský účet. Na těchto serverech doporučujeme nastavit Throttling Policy pro zabránění nadměrného množství žádostí ze strany ESET Mail Security. V opačném případě může Exchange Server zamítat některé požadavky. Doporučujeme z webových stránek společnosti Microsoft pročíst EWS Best Practices exlink a Understanding Client Throttling Policies exlink pro bližší pochopení Throttling politik. Další informace a příklady naleznete také v článku Change user throttling settings for specific users exlink.

Pokud chcete ručně uživatelskému účtu přiřadit roli ApplicationImpersonation a vytvořit novou EWS Throttling politiku, můžete k tomu použít níže uvedené příkazy. Pouze ESET-user ESET-user nahraďte skutečným jménem uživatele. Pro omezení nahraďte $null celým číslem:

Exchange Server 2007

Get-ClientAccessServer | Add-AdPermission -User ESET-user -ExtendedRights ms-Exch-EPI-Impersonation

Pokud chcete ručně uživatelskému účtu přiřadit roli ApplicationImpersonation a vytvořit novou EWS Throttling politiku, můžete k tomu použít níže uvedené příkazy. Pouze

Exchange Server 2010

New-ManagementRoleAssignment -Name:ESET-ApplicationImpersonation -Role:ApplicationImpersonation -User:ESET-user

Tato akce může chvíli trvat.

New-ThrottlingPolicy -Name ESET-ThrottlingPolicy -EWSFindCountLimit $null -EWSFastSearchTimeoutInSeconds $null -EWSMaxConcurrency $null -EWSPercentTimeInAD $null -EWSPercentTimeInCAS $null -EWSPercentTimeInMailboxRPC $null

Set-ThrottlingPolicyAssociation -Identity user-ESET -ThrottlingPolicy ESET-ThrottlingPolicy

Exchange Server 2013, 2016 a 2019

New-ManagementRoleAssignment -Name:ESET-ApplicationImpersonation -Role:ApplicationImpersonation -User:ESET-user

Tato akce může chvíli trvat.

New-ThrottlingPolicy -Name ESET-ThrottlingPolicy -EWSMaxConcurrency Unlimited -EwsCutoffBalance Unlimited -EwsMaxBurst Unlimited -EwsRechargeRate Unlimited

Set-ThrottlingPolicyAssociation -Identity ESET-user -ThrottlingPolicy ESET-ThrottlingPolicy