Akce

Prostřednictvím tohoto průvodce vyberte akci, kterou chcete se zprávou provést.


Poznámka

V rámci jednoho pravidla můžete definovat více akcí.

Níže uvedené akce jsou dostupné pro ochranu transportu zpráv, ochranu databáze poštovních schránek a volitelnou kontrolu databáze poštovních schránek (některé z uvedených možností nemusí být dostupné v závislosti na dříve vybraných podmínkách):

Akce

Ochrana transportu zpráv

Ochrana databáze poštovních schránek

Volitelná kontrola databáze poštovních schránek

Popis

Přesunout do karantény

Zpráva nebude doručena příjemci, ale přesunuta do karantény zpráv. Zprávy, které byly přesunuty do karantény tímto pravidlem, si běžní uživatelé mohou prostřednictvím webového rozhraní nebo přehledů o karanténě nechat z karantény doručit.

Přesunout přílohu do karantény

Příloha bude přesunuta do karantény a příjemce obdrží zprávu bez přílohy (bude oříznuta na nulovou délku).

Vymazat přílohu

Příloha bude odstraněna a příjemce obdrží zprávu bez přílohy.

Zamítnout zprávu

Zpráva bude odstraněna. Zpráva nebude doručena a odesílací server obdrží nedoručenku.

Tiše zahodit zprávu

Zpráva bude odstraněna bez odeslání nedoručenky.

Nastavit hodnotu SCL

Změní nebo nastaví požadovanou hodnotu SCL skóre.

Odeslat administrátorovi oznámení o události

Odešle e-mailem upozornění na adresy definované v sekci Oznámení e-mailem. Aby se tato akce provedla, musí být v produktu aktivní možnost pro odeslání oznámení e-mailem. Formát oznámení si můžete upravit dle potřeby, viz bublinová nápověda při vytváření pravidla. Upravit si můžete také závažnost upozornění, ovšem ta závisí na minimální úrovni nastavené v sekci Oznámení e-mailem.

Přeskočit antispamovou kontrolu

Zpráva nebude kontrolována antispamovým jádrem.

Přeskočit antivirovou kontrolu

Zpráva nebude kontrolována antivirovým jádrem.

Přeskočit Anti-Phishigovou kontrolu

Zpráva nebude kontrolována Anti-Phishigovou ochranou.

Vyhodnotit další pravidla

Pomocí této možnosti můžete určit, zda se mají vyhodnocovat také další pravidla a provádět další akce.

Zapsat do protokolu

Do protokolu aplikace zapíše informace o provedené akci. V případě potřeby si můžete definovat vlastní formát události, viz bublinová nápověda při vytváření pravidla.

Pokud jako typ akce vyberte možnost Zapsat do protokolu pro ochranu databáze poštovních schránek a použijete parametr %IPAddress%, v Protokolu nebude u dané události ve sloupci Událost uveden žádný záznam. Je to z důvodu, že na úrovni ochrany databáze se nepoužívají žádné IP adresy. Dále nejsou dostupné tyto možnosti:

%IPAddress% – tuto hodnotu ignoruje volitelná kontrola databáze poštovních schránek a ochrana databáze poštovních schránek

%Mailbox% – tuto hodnotu ignoruje ochrana transportu zpráv

Následující možnosti je možné aplikovat výhradně na pravidla zpracovávající přílohu:

%Attname% – tuto hodnotu ignorují pravidla filtrování a zpracování výsledku

%Attsize% – tuto hodnotu ignorují pravidla filtrování a zpracování výsledku

Přidat záznam do hlavičky

Přidá do hlavičky vámi požadovaný řetězec.

Přidat text do předmětu

Do předmětu přidá vámi definovaný text.

Nahradit přílohu informací o akci

Příloha bude nahrazena textovým souborem s informací o provedené akci.

Odebrat hlavičky

Odebere z hlavičky vámi definované pole.

Vymazat zprávu

Vymaže infikovanou zprávu.

Přesunout zprávu do složky

Zpráva bude přesunuta do definované složky.

Přesunout zprávu do koše

Přesune zprávu do koše na straně příjemce.

Aplikovat DMARC politiku

Při splnění DMARC politiky bude zpráva zpracována podle údajů uvedených v DMARC DNS záznamu domény odesílatele.

Pokud deaktivujete Antivirovou ochranu (v hlavním menu na záložce Nastavení nebo v Rozšířeném nastavení (dostupném po stisknutí klávesy F5 v hlavním okně programu) v sekci Server > Antivirus a Antispyware pro ochranu transportu zpráv, ovlivní to rovněž pravidla s níže uvedenými akcemi:

Přesunout přílohu do karantény

Vymazat přílohu