Naplánovaná úloha – odeslání přehledů o karanténě zpráv

Pomocí této úlohy odešlete přehledy o zprávách umístěných v karanténě vybraným uživatelům a administrátorům. Přehledy obsahují odkazy, prostřednictvím kterých si uživatelé mohou zprávy z karantény doručit (v případě chybné detekce) nebo odstranit. Běžní uživatelé si však nemohou nechat doručit zprávy, které byly do karantény přesunuty na základě pravidla nebo antivirové ochrany.

Přehledy se odesílající na základě parametrů definovaných v úloze pro odeslání přehledů o karanténě zpráv / odeslání administrátorských přehledů o karanténě zpráv. Níže uvádíme příklad přehledu, který obdržel uživatel:

idh_scheduler_task_qreports_user

V přehledu je zároveň uveden odkaz pro otevření webového rozhraní karantény.


Poznámka

Pokud používáte společnou karanténu zpráv nebo MS Exchange karanténu, není možné zasílat přehledy o zprávách uložených do karantény, kterou nespravuje ESET Mail Security. Tato možnost je dostupný výhradně pro Lokální karanténu.

E-mailová adresa odesílatele

Zadejte adresu, která se zobrazí jako odesílatel přehledu.

Maximální počet záznamů v přehledu

Pomocí této hodnoty nastavíte maximální počet objektů, který se má v přehledu zobrazit. Standardně se do přehledu zapíše posledních 50 záznamů.

URL

Adresa, která bude uvedena v přehledu a slouží pro přístup do webové rozhraní karantény zpráv.

Příjemci

Klikněte na Změnit a následně vyberte uživatele, kterým chcete přehled odeslat.


Poznámka

Přehled se odešle pouze v případě, že se v karanténě nacházejí nějaké zprávy. Pokud je karanténa prázdná, přehled se neodešle.


Příklad

Scénář: Vytvoření naplánované úlohy pro pravidelné zasílání přehledu o karanténě zpráv vám jako administrátorovi, případně uživatelům jako informaci o tom, že mají v karanténě spam.

V hlavním okně programu přejděte na záložku Nástroje > Plánovač a klikněte na tlačítko Přidat úlohu.

Zadejte název úlohy.

Z rozbalovacího menu typ úlohy vyberte možnost odeslání přehledů o karanténě zpráv (přehled bude obsahovat pouze nevyžádanou poštu pro konkrétního uživatele) nebo odeslání administrátorských přehledů o karanténě zpráv (přehled bude obsahovat informace o všech zprávách / celé karanténě) a klikněte na tlačítko Další.

Vyberte si některou z možností pro spuštění úlohy. Například, Týdně v 10.00.00 v Pátek.

Zadejte adresu odesílatele (například administrator@mydomain.com).

Klikněte na Změnit a ze seznamu vyberte Příjemce. Přehled bude doručen vybraným uživatelům.