Časování úlohy

Zadejte název úlohy a vyberte četnost opakování:

Jednouúloha se provede pouze jednou v naplánovaném čase. V tomto dialogovém okně definujte datum a čas, kdy chcete úlohu spustit.

Opakovaněúloha se provede opakovaně v definovaném intervalu (v minutách). V tomto dialogovém okně definujte interval, po jehož uplynutí se úloha.

Denněúloha bude provedena každý den ve stanovený čas.

Týdněúloha bude provedena v určitý den v týdnu ve stanovený čas.

Při události úloha bude provedena po určité události.

Pokud chcete minimalizovat dopad na systémové zdroje při běhu notebooku na baterii nebo počítače z UPS, aktivujte možnost Nespouštět úlohu, pokud je počítač napájen z baterie.