Neprovedení úlohy

V případě, že se naplánovanou úlohu nepodaří spustit v určeném čase, můžete nastavit způsob, jak program bude postupovat:

Při dalším naplánovaném termínu – úloha bude provedena v dalším naplánovaném termínu (například za 24 hodin).

Jakmile to bude možné – úloha se provede okamžitě nebo vzápětí po odstranění problémů, které bránily spuštění dané úlohy,

Okamžitě, pokud od posledního provedení uplynul stanovený interval (definovaný v poli Čas od posledního spuštění) – vybráním této možnosti se úloha provede vždy po uplynutí stanové doby (v hodinách).