Aktualizace

Pravidelná aktualizace programu ESET Mail Security je základním předpokladem pro zajištění maximální bezpečnosti systému. Modul Aktualizace se stará o to, aby byl program používal nejnovější detekční jádro a programové moduly. Aktualizace těchto součástí produktu jsou nezbytné pro zajištění funkční ochrany před škodlivým kódem. Informace o stavu (datum a čas poslední aktualizace) a průběhu aktualizace produktu naleznete v hlavním okně programu v sekci Aktualizace.


Poznámka:

Pouze aktivovaný produkt si bude stahovat aktualizace. Pokud jste jej zatím neaktivovali, budete k tomu vyzváni. Pro aktivování produktu přejděte do sekce Nápověda a podpora a klikněte na tlačítko Aktivovat produkt.

page_update

Aktuální verze

Číslo reprezentující nainstalovanou verzi produktu ESET Mail Security.

Poslední úspěšná aktualizace

Datum a čas poslední úspěšné aktualizace detekčního jádra a programových modulů. Pokud nevidíte dnešní datum, moduly nemusí být aktuální.

Poslední úspěšná kontrola aktualizace

Datum a čas poslední pokusu o zjištění dostupnosti nové verze modulů.

Zobrazit všechny moduly

Kliknutím si zobrazíte seznam používaných programových modulů.

Zkontrolovat aktualizace

Kliknutím vynutíte ověření dostupnosti nové verze modulů.

Změnit interval aktualizace

Kliknutím můžete upravit interval spuštění naplánované úlohy pro pravidelnou automatickou aktualizaci.

Pokud se nebude delší dobu aktualizovat virová databáze, zobrazí se některá z níže uvedených chyb:

Chyba

Popis

Moduly nejsou aktuální

Tato chyba se zobrazí po neúspěšném kontaktování serveru při pokusu o ověření dostupnosti aktualizace. V takovém případě doporučujeme zkontrolovat nastavení. Mezi nejčastější důvody patří chybná aktivace nebo špatně nastavené připojení k internetu.

Moduly se nepodařilo aktualizovat – produkt není aktivován

v hlavním okně program přejděte na záložku Nápověda a podpora, kde klikněte na tlačítko Spravovat licenci.

Chyba při stahování aktualizačních souborů

Při pokusu o stažení souboru aktualizace došlo k chybě. Chyba může souviset s nesprávným nastavením připojení k internetu. Doporučujeme zkontrolovat připojení k internetu (otevřením jakékoliv webové stránky ve webovém prohlížeči). Rovněž doporučujeme zkontrolovat, zda je počítač připojen k internetu, a ověřit, zda poskytovatel internetu nemá výpadek připojení.

Moduly se nepodařilo aktualizovat
Chyba 0073

Pro více informací přejděte do Databáze znalostí exlink.


Poznámka:

V jednotlivých aktualizačních profilech můžete mít rozdílně nastaven proxy server. Potřebné nastavení aktualizačního profilu naleznete v rozšířeném nastavení (dostupném po stisknutí klávesy F5 v hlavním okně programu) v sekci Aktualizace > Profil.