Vytvoření nového seznamu

V této sekci můžete definovat seznamy adres/masek, které budou blokovány, povoleny, nebo vyloučeny z kontroly. Při vytváření vlastního seznamu definujte:

Typ seznamu – z rozbalovacího menu vyberte, zda se jedná o seznam blokovaných, povolených nebo vyloučených adres.

Název seznamu – zadejte název nového seznamu. Pole bude šedivé, pokud upravujete některý z předdefinovaných seznamů.

Popis seznamu – zadejte krátký popis pro nově vytvářený seznam (nepovinné). Pole bude šedivé, pokud upravujete některý z předdefinovaných seznamů.

Seznam je aktivní – pomocí této možnosti aktivujete daný seznam. Kdykoli jej můžete deaktivovat.

Upozornit při přístupu na adresy ze seznamu – tuto možnost aktivujte, pokud chcete být upozorněni pokud přistoupíte na URL, která bude vyhodnocena daným seznamem. V takovém případě se zobrazí informace o tom, že přistupujete na webovou stránku zařazenou na seznamu například blokovaných nebo povolených stránek. V oznámení bude uveden název seznamu, na kterém se daná webová stránka nachází.

Zaznamenávat od úrovně – z rozbalovacího menu vyberte úroveň protokolování (Žádné, Diagnostické, Informativní, Varování). Záznamy s úrovní Varování mohou být přenášeny do ESET Security Management Center.

ESET Mail Security dokáže zablokovat přístup na specifické stránky a dokáže zabránit internetovému prohlížeči v zobrazení jejich obsahu. Dále umožňuje specifikovat adresy, které mají být vyloučeny z kontroly. Pokud neznáte celý název vzdáleného serveru, nebo chcete specifikovat celou skupinu vzdálených serverů, můžete použít tzv. masky.

V tomto případě jsou povoleny zástupné znaky – otazník (?) a hvězdička (*) přičemž:

? nahrazuje libovolný symbol,

* nahrazuje libovolný řetězec.


Příklad

Například *.c?m bude platit pro všechny adresy jejichž poslední část adresy začíná znakem c, končí znakem m a uprostřed se nachází libovolný znak (.com, .cam apod.).

Zástupný znak *. můžete použít výhradně na začátku domény. Mějte na paměti, že hvězdička (*) nenahrazuje lomítko (('/')). Je to z důvodu, aby se například pomocí masky *.domain.com nevyhodnocovala adresa https://anydomain.com/anypath#.domain.com (jako přípona může být připojena k jakékoli URL adrese bez toto, že by došlo k zablokování stahování). Dále hvězdička (*.) představuje prázdný znak. Z důvodu, aby jedna maska byla platná pro celou doménu a všechny její subdomény. Například maska *.domain.com se použije nejen pro vyhodnocení adresy https://domain.com. Nicméně použití masky *domain.com je nesprávné, protože bude použita také pro vyhodnocení adresy https://anotherdomain.com.

address_list_types_add_mask

Zadat více hodnot

Pro zadání více adres vyberte tuto možnost a definujte oddělovač hodnot: nový řádek, čárka nebo středník. Zadané hodnoty se následně hromadně přidají do seznamu.

Importovat

V případě potřeby můžete seznam adres naimportovat z *.txt souboru v UTF-8 kódování, kde budou jednotlivé záznamy odděleny novým řádkem.

address_list_types_import