Časové sloty

Časové sloty můžete používat při tvorbě pravidel pro správu zařízení a pomocí nich definovat rozsah platnosti pravidel. Vytvořte si časový slot a následně při tvorbě pravidel si požadovaný časový slot vyberte v rozbalovacím menu Aplikovat v době. Díky této logice si můžete vytvořit časové sloty pro často používané rozsahy času (pracovní doba, víkend aj.) a následně je více násobně používat při tvorbě pravidel – aniž byste museli čas pokaždé znovu definovat. Časové sloty můžete používat v pravidlech, které podporují správu času.