Přístup k nastavení

Pro zajištění maximálního zabezpečení systému je důležité, aby byl program ESET Mail Security správně nastaven. Jakékoli neodborné úpravy mohou mít za následek problémy nebo dokonce ztrátu důležitých dat. Chcete-li se vyhnout neodborným úpravám, můžete mít konfiguraci ESET Mail Security chráněnou heslem.


Důležité

Pokud v ESET Mail Security aktivujete ochranu heslem, bude vyžadováno také při pokusu o odinstalování produktu. Bez zadání hesla nebude schopni ESET Mail Security standardní cestou odinstalovat.

Chránit nastavení heslem

Zamkne/odemkne nastavení programu. Po kliknutí se zobrazí dialogové okno Nastavit heslo.

Nastavit heslo

Pro nastavení nebo změnu klikněte na Nastavit. Tím ochráníte nastavení produktu ESET Mail Security a zabráníte neoprávněným změnám v konfiguraci. Při změně stávajícího hesla je nutné jej zadat do pole Původní heslo, a následně nové heslo zadat dvakrát do polí Nové heslo a Potvrzení hesla. Změnu následně potvrdíte kliknutím na tlačítko OK. Nastavené heslo bude následně vyžadováno při každé změně nastavení produktu ESET Mail Security.

Vyžadovat oprávnění administrátora také pro uživatele s omezeným oprávněním

Pokud přihlášený uživatel nemá administrátorská práva, pak při pokusu o změnu některých nastavení bude po vybrání této možnosti vyžadováno přihlášení administrátora. Taková změna zahrnuje vypnutí modulů ochrany.


Poznámka

V případě, že změníte heslo, a budete chtít prostřednictvím ESET CMD importovat konfiguraci z .xml souboru podepsaného původním heslem, podepište jej nejprve aktuálním heslem. To vám umožňuje používat starší konfigurační soubor bez nutnosti exportovat ho na jiném počítači před importem.