Oznámení e-mailem

ESET Mail Security dokáže odesílat e-maily při výskytu události s nastavenou úrovní důležitosti.

Odesílat oznámení o událostech e-mailem

Pomocí této možnosti aktivujete zasílání oznámení e-mailem.


Poznámka

ESET Mail Security podporuje SMTP servery využívající TLS šifrování.

SMTP server

Adresa SMTP serveru, prostřednictvím kterého budou oznámení a upozornění odesílána. Typicky název vašeho Microsoft Exchange Serveru.

Uživatelské jméno a heslo

V případě, že SMTP server vyžaduje autorizaci, je nutné vyplnit tato pole pro přístup k SMTP serveru.

E-mailová adresa odesílatele

Specifikuje adresu odesílatele, která se použije v hlavičce e-mailové zprávy. Informace, kterou příjemce uvidí v polic Od.

E-mailové adresy příjemců

Zadejte e-mailové adresy příjemců, které budou uvedeny v poli Komu.

Odesílat události od úrovně

Specifikuje, od které úrovně důležitosti se budou upozornění na události odesílat.

Povolit TLS

Po aktivování se budou upozornění a oznámení odesílat prostřednictvím TLS spojení.

Interval, ve kterém se budou nová upozornění odesílat (v min.)

Interval v minutách, po jehož uplynutí bude odeslán souhrnný e-mail se všemi upozorněními na události, které se v daném intervalu vyskytly. Pokud nastavíte hodnotu na 0, upozornění bude odesláno okamžitě po jeho výskytu.

Odesílat každé upozornění v samostatném e-mailu

Pokud je tato možnost aktivní, příjemce obdrží při výskytu události nové upozornění. Při výskytu velkého množství událostí v krátkém čase obdrží příjemce velké množství e-mailů.

 

Formát zprávy

Komunikace mezi programem a vzdáleným uživatelem nebo systémovým administrátorem probíhá prostřednictvím e-mailu nebo LAN zpráv (s využitím služby Windows messaging). Výchozí formát událostí je vhodný pro většinu situací. V případě potřeby si jej můžete přizpůsobit.

Formát zprávy o události

Formát zprávy, která se zobrazí na vzdáleném počítači.

Formát zprávy s upozorněním na hrozbu

Přednastavený formát zpráv je vhodný pro většinu situací. Měnit jej doporučujeme pouze v ojedinělých případech. Například kdy máte automatizovaný systém na zpracovávání e-mailů.

Proměnné (řetězce mezi %) jsou nahrazovány aktuální informací. K dispozici jsou následující proměnné:

%TimeStamp% – datum a čas události.

%Scanner% – modul, který zaznamenal událost.

%ComputerName% – název počítače, na kterém došlo k události.

%ProgramName% – program, který způsobil událost.

%InfectedObject% – název škodlivého souboru, e-mailové zprávy apod.

%VirusName% – název infekce.

%ErrorDescription% – popis chyby.

Klíčová slova %InfectedObject% a %VirusName% se používají pouze v upozorněních na hrozbu. Klíčové slovo %ErrorDescription% se používá pouze v informačních upozorněních.

Znaková sada

Z rozbalovacího menu si vyberte požadované kódování. Zpráva bude na základě vybrané sady převedena.

Používat Quoted-printable kódování

E-mailová zpráva bude zakódována do Quoted-printable formátu , který využívá ASCII znaky, čímž se mohou bezchybně přenášet prostřednictvím e-mailu speciální (národní) znaky v 8-bitovém formátu (áéíóú).