Backscatter ochrana

Spam backscatter je zbytečně zasílaná zpráva poštovními servery. Backscatter je považován za nežádoucí efekt nevyžádané pošty. Pokud je spam zamítnut poštovním serverem příjemce, nedoručenka (NDR) známá jako bounce zpráva, je poštovním serverem zaslána domnělému odesílateli, ačkoliv se nejedená o skutečného odesílatele dané nevyžádané zprávy. Uživatel, který vlastní danou e-mailovou adresu, v takovém případě obdrží nedoručenku, ačkoli není původním odesílatelem nevyžádané zprávy. Pomocí backscatter ochrany produktu ESET Mail Security tak eliminujete doručení nevyžádaných nedoručenek uživatelům ve vaší organizaci.

Po aktivování možnosti Zapnout kontrolu nedoručenek (NDR) je nutné definovat Hodnotu podpisu (řetězec obsahující alespoň 8 znaků – něco jako heslo). Backscatter ochrana produktu ESET Mail Security následně zapíše do každé odchozí zprávy hlavičku X-Eset-NDR: <hash>. Kdy <hash> je šifrovaný podpis, který obsahuje vámi definovanou Hodnotu podpisu.

Pokud nemůže být legitimní zpráva doručena, váš poštovní server zpravidla obdrží nedoručenku (NDR), ve které se ESET Mail Security pokusí najít hlavičku X-Eset-NDR: <hash>. Pokud se hlavička X-Eset-NDR: ve zprávě nachází a podpis <hash> odpovídá, nedoručenka je doručena odesílateli zprávy, který je tak informován o neúspěšném doručení zprávy. V opačném případě, kdy se hlavička Eset-NDR: ve zprávě nenachází nebo neodpovídá její podpis <hash>, se jedná o důkaz spamu a nedoručenka je zamítnuta.

Automaticky zamítnout nedoručenky (NDR) při neúspěšné kontrole

Pokud nebude výsledek kontroly úspěšný, zpráva bude zamítnuta ještě před jejím stažením.

Aktivitu Backscatter ochrany naleznete v hlavním okně programu na záložce Protokoly > Protokol SMTP ochrany