Výjimky

Výjimky umožňují definovat soubory a složky, které být vyloučené z kontroly. Pro zajištění kontroly všech objektů na hrozby doporučujeme výjimky vytvářet pouze v nevyhnutelných případech. Přesto někdy mohou nastat situace, kdy je nutné objekt vyloučit z kontroly, například u velkých databází, jejichž kontrola by zpomalila počítač nebo aplikací, u kterých dochází ke konfliktu se skenovacím jádrem.


VAROVÁNÍ

Nenechte se zmást funkcí Vyloučená rozšíření

Pro vyloučení objektu z kontroly klikněte na tlačítko Přidat a zadejte cestu k objektu nebo ji vyberte ručně ze stromové struktury. Existující výjimky můžete upravovat, případně odstranit. Pro další úpravy vybraných položek klikněte na Změnit nebo Odstranit.

CONFIG_EXCLUDE


Poznámka

Soubory zařazené do výjimek nebudou kontrolovány rezidentní ochranou ani naplánovanou nebo ručně spuštěnou kontrolou počítače, i když budou napadeny škodlivým kódem.

Okno vyloučených položek vyobrazuje Cestu k vyloučenému souboru nebo složce.

Hrozby

Pokud je vedle vyloučeného souboru zobrazen název hrozby, pak to znamená, že daný soubor je vyloučen ze skenování této konkrétní infiltrace. V případě, že je nakažen jiným druhem infiltrace později, detekce proběhne. Tento typ vyloučení je možné použít pouze pro určité typy infiltrací a zadat je můžete pomocí zobrazeného dialogového okna při výskytu hrozby (po kliknutí na Zobrazit rozšířené nastavení > Vyloučit z detekce), nebo vyberte možnost Nástroje > Karanténa a z kontextového menu po kliknutí pravým tlačítkem myši na soubor v karanténě vyberte Obnovit a vyloučit z kontroly.