Filtrování protokolů

Antivirová ochrana aplikačních protokolů je prováděna prostřednictvím skenovacího jádra ThreatSense, které obsahuje všechny pokročilé metody detekce škodlivého softwaru. Kontrola pracuje zcela nezávisle na použitém internetovém prohlížeči, nebo poštovním klientovi. Pokud je povoleno filtrování protokolů, ESET Mail Security bude kontrolovat komunikaci používající protokol SSL/TLS. Nastavení zkontrolujete v programu v sekci web a e-mail > SSL/TLS.

Zapnout kontrolu obsahu aplikačních protokolů

Pokud tuto možnost vypnete, některé moduly ESET Mail Security závislé na funkcích Ochrana přístupu na web, Ochrana poštovních klientů a Anti-Phishingová ochrana nebudou fungovat.

Vyloučené aplikace

Chcete-li z filtrování obsahu vyloučit komunikaci specifických aplikací využívajících síť, vyberte je v seznamu. HTTP/POP3 komunikace vybraných aplikací nebude kontrolována na hrozby. Umožňuje vyloučit konkrétní aplikaci z filtrování protokolů. Klikutím na Upravit a Přidat vyberte spustitelný soubor ze seznamu aplikací, který jej má vyloučit z filtrování protokolů.


Důležité

Tuto možnost doporučujeme použít pouze ve výjimečných případech, například pokud aplikace v důsledku kontroly komunikace nepracuje správně.

Vyloučené IP adresy

Umožňuje vyloučit konkrétní adresu z filtrování protokolů. IP adresy v tomto seznamu budou vyloučeny z filtrování obsahu protokolu. HTTP/POP3/IMAP komunikace vybraných adres nebude kontrolována na hrozby.


Důležité

Doporučujeme používat tuto možnost pouze v případě důvěryhodných IP adres.

Kliknutím na tlačítko Upravit a Přidat přidejte adresu IP, rozsah adres nebo podsít, na které bude vyloučení použito. Pokud vyberete možnost Zadat více hodnot, můžete přidat více IP adres oddělených řádky, čárkami nebo středníky. Je-li aktivováno více výběrů, budou adresy zobrazeny v seznamu vyloučených adres IP.


Poznámka

Vyloučení je užitečné, pokud filtrování protokolu způsobuje problémy s kompatibilitou.