Skupina zařízení

Dialogové okno skupin zařízení je rozděleno na dvě části. V levé části se nachází seznam existujících skupin a v pravé části se zobrazují zařízení, která patří do dané skupiny. Pro zobrazení seznamu zařízení nejprve vyberte požadovanou skupinu.

Na každou vytvořenou skupinu zařízení můžete aplikovat rozdílná pravidla. Vytvořit si můžete jednu skupinu zařízení s oprávněním Čtení/Zápis nebo Pouze pro čtení. Tím zablokujete veškerá nerozpoznaná zařízení a nebude je možné připojit k počítači.


VAROVÁNÍ

Připojení externích zařízení k počítači představuje bezpečnostní riziko.

K dispozici jsou následující ovládací prvky:

Přidat

Kliknutím vytvoříte novou skupinu nebo přidáte zařízení do již existující skupiny, kdy můžete specifikovat výrobce, model a sériové číslo.

Změnit

Kliknutím můžete změnit název skupiny, případně jejích obsah (informace o zařízení zahrnující výrobce, model a sériové číslo).

Odstranit

Kliknutím vymažete vybranou skupinu nebo konkrétní zařízení.

Importovat

Kliknutím importujete seznam zařízení ze souboru.

Načíst

Po kliknutí se zobrazí informace o všech aktuálně připojených zařízeních jako je typ zařízení, výrobce, model a sériové číslo (pokud je dostupné). Po vybrání zařízení ze seznamu klikněte na tlačítko OK a do editoru pravidel se automaticky předvyplní informace o zařízení, které si následně můžete upravit.

Po dokončení konfigurace klikněte na tlačítko OK. Kliknutím na tlačítko Zrušit opustíte dialogové okno Skupiny zařízení bez uložení změn.


Poznámka

Mějte na paměti, že uvedené akce nemusí být dostupné u všech zařízení. Pokud se jedná o úložné zařízení, zobrazí se všechny. V případě zařízení, která neslouží pro ukládání dat, jsou dostupné pouze dvě akce (například akce Pouze pro čtení není dostupná pro Bluetooth zařízení, přístup k nim může být pouze povolen nebo zakázán).