Proxy server

Ve velkých lokálních sítích může připojení do internetu zajišťovat tzv. proxy server. V takovém případě musí být správně zadána v nastavení programu. Pokud neprovedete nastavení, program se nebude moci automaticky aktualizovat. V ESET Mail Security je nastavení proxy serveru dostupné ve dvou různých sekcích v Upřesnit nastavení (F5):

1.Otevřete Rozšířená nastavení (F5) produktu, přejděte do sekce Aktualizace > Profily > Aktualizace > Nastavení připojení > HTTP Proxy.
Toto nastavení je platné pro konkrétní profil aktualizace a je vhodné jej použít, pokud se jedná o přenosný počítač, který provádí aktualizaci z různých míst.

2.Rozšířené nastavení (F5) > Nástroje > Proxy server
Nastavení proxy serveru na této úrovni definuje globální nastavení proxy serveru pro všechny ESET Mail Security. Parametry zde budou používat všechny moduly, které se připojují k internetu.

Pro nastavení proxy serveru na této úrovni vyberte možnost Používat proxy server a následně zadejte adresu proxy serveru do pole Proxy server a číslo portu do pole Port.

Proxy server vyžaduje autentifikaci

V případě, že komunikace s proxy serverem vyžaduje autentifikaci, aktivujte tuto možnost a zadejte patřičné údaje do polí Uživatelské jméno a Heslo.

Vyhledat proxy server

Pro automatické získání konfigurace proxy serveru klikněte na tlačítko Vyhledat. Konfigurace proxy se tímto přenese z nastavení programu Internet Explorer.


Poznámka

Tímto způsobem není možné získat autentifikační údaje (uživatelské jméno a heslo). Pokud jsou pro přístup k proxy serveru vyžadovány, musíte je zadat ručně.

Použít přímé spojení, pokud není dostupný proxy server

Pokud má produkt nastaveno využívání HTTP Proxy a ten nebude dostupný, po aktivování této možnosti se produkt zkusí připojit k serverům ESET bez použití proxy.