Průvodce clusterem – výběr uzlů

Prvním krokem při konfiguraci ESET Clusteru je přidání uzlů. Uzly můžete Automaticky detekovat, vybrat je ručně pomocí tlačítka Procházet..., případně uzel přidejte ručně zadáním názvu serveru a kliknutím na tlačítko Přidat.

Automaticky detekovat

Po kliknutí se automaticky přidají všechny uzly z existujícího Windows Failover Cluster / Network Load Balancing (NLB) Cluster. Pro automatické načtení uzlů musí bát server, na kterém ESET Cluster vytváříte, členem Windows Failover Cluster / NLB Cluster. Pro správnou detekci uzlů musí být na NLB Clusteru aktivní funkce Povolit vzdálené ovládání. Po načtení všech uzlů můžete konkrétní uzly, které nechcete mít v ESET Clusteru, odstranit.

Procházet

Pomocí této možnosti vyberte počítače z domény nebo pracovní skupiny, které chcete přidat do ESET Clusteru. Případně uzel definujte ručně zadáním názvu serveru a klikněte na tlačítko Přidat.

cluster_wizard1

Pro odebrání konkrétního uzlu ze seznamu uzlů clusteru klikněte na vybranou položku a klikněte na tlačítko Odebrat. Celý seznam vymažete kliknutím na tlačítko Odebrat vše.

Již existující ESET Cluster můžete kdykoli upravit a přizpůsobit jeho seznam uzlů. V tomto případě postupujte podle stejných kroků.


Poznámka:

Všechny uzly na seznamu musí být online a dosažitelné z daného serveru. Localhost je automaticky přidán do seznamu uzlů clusteru.