Filtrování a ověření

V této části můžete sestavit seznam IP adres, rozsah IP adres a doménových jmen, které chcete povolit, blokovat nebo ignorovat. Pro přidání, změnu nebo odebrání kritéria klikněte na možnost Změnit u konkrétního seznamu.

note_icon_note Poznámka:

IP adresy a domény uvedené v seznamu ignorovaných nejsou vyhodnocovány vůči RBL a DNSBL seznamům. Ostatní techniky antispamové ochrany jsou na tyto však uplatňovány.

Do seznamu ignorovaných adres byste měli přidat všechny interní IP adresy a doménové názvy vaší infrastruktury. Pokud máte potíže s příjmem e-mailů, přidat můžete také adresy vašeho poskytovatele připojení k internetu (ISP) nebo externího odesílacího serveru, který se v danou chvíli nachází na RBL nebo DNSBL seznamech, případech cloudových seznamech blokovaných adres společnosti ESET. Tím zajistíte příjem zpráv od odesílatelů, od nichž je doručení zpráv blokováno. Mějte na paměti, že stále budou na zprávy od těchto odesílatelů uplatňovány ostatní antispamové techniky.

Seznam povolených IP adres – zprávy přijaté z IP adres uvedených na tomto seznamu budou vždy doručeny příjemcům.

Seznam blokovaných IP adres – doručení zpráv z IP adres uvedených na tomto seznamu bude vždy blokováno.

Seznam ignorovaných IP adres – u zpráv přijatých z IP adres uvedených na tomto seznamu, nebude rozhodováno, zda jde o spam, a budou rovnou doručeny.

Seznam blokovaných domén v těle zprávy – doručení zpráv, které ve svém těle obsahují domény zadané na tomto seznamu, bude vždy blokováno.

Seznam ignorovaných domén v těle zprávy – u zpráv, které ve svém těle obsahují domény zadané na tomto seznamu, nebude rozhodováno, zda se jedná o spam.

Seznam blokovaných IP adres v těle zprávy – doručení zpráv, které ve svém těle IP adresy zadané na tomto seznamu, bude vždy blokováno.

Seznam ignorovaných IP adres v těle zprávy – u zpráv, které ve svém těle obsahují IP adresy zadané na tomto seznamu, nebude rozhodováno, zda se jedná o spam.

Seznam povolených odesílatelů – zprávy přijaté od odesílatelů uvedených na tomto seznamu budou vždy doručeny příjemcům.

Seznam blokovaných odesílatelů – doručení zpráv od odesílatelů uvedených na tomto seznamu bude vždy blokováno.

Seznam povolených domén přeložených na IP adresy – zprávy přijaté z IP adres získaných překladem domén uvedených na tomto seznamu budou vždy doručeny příjemcům. SPF (Sender Policy Framework) záznamy se vyhodnocují automaticky při překladu IP adres.

Seznam blokovaných domén přeložených na IP adresy – doručení zpráv z IP adres získaných překladem domén uvedených na tomto seznamu bude vždy blokováno. SPF (Sender Policy Framework) záznamy se vyhodnocují automaticky při překladu IP adres.

Seznam ignorovaných domén přeložených na IP adresy – u zpráv přijatých z IP adres získaných překladem domén uvedených na tomto seznamu, nebude rozhodováno, zda jde o spam, a budou rovnou doručeny. SPF (Sender Policy Framework) záznamy se vyhodnocují automaticky při překladu IP adres.

Seznam blokovaných zemí – doručení zpráv ze zemí uvedených na tomto seznamu bude vždy blokováno. Blokování je založeno na GeoIP. Pokud je zpráva odeslána z poštovního serveru jehož IP adresa patří dle naší geolokační databáze do země, kterou chcete blokovat, zpráva bude označena jako spam a provede se akce definovaná v rozbalovacím menu Akce, pokud se jedná o spam v sekci Ochrana transportu zpráv.

icon_details_hoverPoznámka:

Pokud chcete zároveň přidat více záznamů, klikněte v dolní části dialogového okna na možnost Zadat více hodnot. Jako oddělovač můžete použít nový řádek, čárku nebo středník. Příklad uvádíme na obrázku níže.

add_list_verification