Dočasná změna nastavení

Funkce, jejichž nastavení jsou vynucená politikou z ESET Remote Administrator, mají v hlavním okně produktu v sekci Nastavení ikonu zámku override_mode_icon a není možné je vypínat/zapínat. Stejným způsobem je ikona zámku uvedena u každé položky v rozšířeném nastavení (dostupném po stisknutí klávesy F5 v hlavním okně programu).

override_mode_setup

Nastavení vynucená politikou z ESET Remote Administrator není možné standardně lokálně měnit. V případě, že je potřebujete modifikovat, například při řešení problémů, můžete využít režim dočasné změny nastavení. Aktivaci tohoto režimu musíte nejprve povolit prostřednictvím politiky z ESET Remote Administrator.

V hlavním okně ERA Web Console přejděte na záložku Administrace > Politiky a vytvořte si novou politiku pro ESET Mail Security. V konfigurační šabloně přejděte na záložku Dočasná změna nastavení. Pomocí přepínače tuto možnost aktivujte a nastavte její parametry včetně způsobu ověření (heslem nebo uživatelským účtem z Active Directory).

era_override_mode_policies

Po aplikování politiky se v rozšířeném nastavení produktu ESET Mail Security zobrazí tlačítko Dočasně změnit nastavení.

override_mode_advanced

Klikněte na toto tlačítko, vyberte dobu platnosti změn a klikněte na tlačítko Použít.

override_mode_duration

V závislosti na vybraném způsobu ověření můžete být vyzváni k zadání hesla. Pokud je ověření vázáno na uživatelský účet, musíte mít přidělené potřebné oprávnění.

override_mode_displayed

Po uplynutí stanovené doby se režim dočasné změny nastavení ukončí, veškeré změny budou ztraceny a opět se aplikuje nastavení vynucené politikami z ESET Remote Administrator. O blížícím se konci doby platnosti dočasného nastavení budete informováni. V případě potřeby můžete režim dočasné změny nastavení kdykoli ručně ukončit v hlavním okně programu na záložce Přehled.