ESET Online Yardım

Arama Türkçe
Konu seçin

Posta sunucusu koruma raporu

Posta sunucusu koruması raporu, ESET Mail Security koruma istatistiklerine genel bir bakış sağlayarak sizi bilgilendirir. İstatistiksel raporlar; belirtilen süre boyunca taranan e-postaların, algılanan kötü amaçlı yazılımların, kimlik avının ve spam'in sayısı hakkında bilgiler içerir. Rapor, zamanlanan göreve göre oluşturulur ve seçilen alıcılara HTML veya CSV biçiminde bir ek olarak e-postayla gönderilir. HTML çıktısı, verileri bir grafik biçiminde sunar, karşılaştırma için uzun vadeli ortalamayı gösterir ve her koruma türünün yanı sıra kötü amaçlı yazılım, kimlik avı ve spam'i en sık olarak alanlar için trafik bilgilerini içerir.

Posta sunucusu koruma raporunu belirli bir tarih ve saatte ve aynı zamanda yinelenen bir olay olarak oluşturmak için zamanlayıcıyı kullanın. Planlanmış raporlar, raporları alacak olan seçili e-posta alıcılarına teslim edilir.

Araçlar > Zamanlayıcı'ya gidin, Görevi ekle'yi tıklayın ve sihirbazı kullanın.

Görev adını yazın, açılır menüden Görev türü'nü seçin ve Posta sunucusu koruması raporunu gönder görev türünü seçin.

Rapor adı - Rapor adını yazın.

Zaman aralığı - Raporun oluşturulacağı dönem olarak seçeneklerden birini belirleyin.

Alıcılar - Posta sunucusu koruma raporunu alacak kullanıcıları belirtin. Belirli alıcılar için posta kutularını girmek üzere Düzenle'yi tıklayın (Bağlı posta kutuları da desteklenir). Rapor alıcısı e-posta adresini belirtin ve onaylamak için enter tuşuna basın. Birden çok alıcı eklemek için tekrarlayın.

Gönderen adresi - Posta sunucu koruması raporunun göndereni olarak görüntülenecek bir e-posta adresi belirtin (örneğin administrator@mydomain.com).

Rapor dili - Açılır menüden istediğiniz dili seçin. Rapor seçilen dilde oluşturulur.

Rapor biçimi - Çıktı biçimi olarak HTML veya CSV'yi seçin. Raporlar belirtilen seçeneklere göre toplanır.

Kümeden istatistikleri topla - Tüm küme düğümü üyeleri için oluşturulan istatistiksel verileri içeren bir rapor oluşturun.

Bitir'i tıklayın.