ESET Online Yardım

Arama Türkçe
Konu seçin

Uygulamayı çalıştır

Bu görev, harici bir uygulamanın çalıştırılmasını zamanlar.

Yürütülebilir dosya - Dizin ağacından bir yürütülebilir dosya seçin, tara (...) seçeneğini tıklatın  veya yolu manuel olarak girin.

Çalışma klasörü - Harici uygulamanın çalışma dizinini tanımlayın. Seçili Çalıştırılabilir dosyanın tüm geçici dosyaları, bu dizin içinde oluşturulacaktır.

Parametreler - Uygulamaya yönelik komut satırı parametreleri (isteğe bağlı).