ESET Online Yardım

Arama Türkçe
Konu seçin

Küme sihirbazı - Düğüm denetimi

Yükleme ayrıntılarının belirlenmesinin ardından düğüm denetimi yapılır. Aşağıdaki bilgiler, Düğüm deneyim günlüğünde görüntülenir:

mevcut tüm düğümlerin çevrimiçi olduğunu doğrula

yeni düğümlerin erişilebilir olduğunu doğrula

düğüm çevrimiçi

yönetici paylaşımı erişilebilir

uzaktan yürütme mümkün

doğru ürün sürümleri yüklendi (veya ürün yüklenmedi).

yeni sertifikaların var olduğunu doğrula

cluster_install_check_progress

Düğüm denetimi tamamlandıktan sonra rapor görüntülenir:

cluster_install_check_result