ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Změnit kapitolu

Instalace z příkazového řádku

Následující nastavení jsou určena pro použití pouze se sníženou, základní a žádnou úrovní uživatelského rozhraní. Informace o tom, jaké přepínače příkazového řádku podporují konkrétní verze msiexec, naleznete v článkuCommand-Line Options.

Podporované parametry:

APPDIR=<path>

cesta – platná cesta ke složce.

Složka, do které se aplikace nainstaluje.

Příklad: emsx_nt64.msi /qn APPDIR=C:\ESET\ ADDLOCAL=DocumentProtection

APPDATADIR=<path>

cesta – platná cesta ke složce.

Složka, do které se nainstalují datové soubory aplikace.

MODULEDIR=<path>

cesta – platná cesta ke složce.

Složka, do které se nainstalují moduly aplikace.

ADDLOCAL=<list>

Komponenty k instalaci – seznam nepovinných funkcí, které se lokálně nainstalují.

Příklad použití .msi balíčku: emsx_nt64.msi /qn ADDLOCAL=<list>

Pro více informací o vlastnosti ADDLOCAL přejděte do databáze znalostí společnosti Microsoft: https://docs.microsoft.com/en-gb/windows/desktop/Msi/addlocal

ADDLOCAL Je seznam funkcí oddělených čárkou, které chcete nainstalovat.

Po vybrání funkce, kterou chcete instalovat, je nutné definovat úplnou cestu (včetně jejich rodičů).

REMOVE=<list>

Komponenty k instalaci – nadřazená funkce, kterou nechce nainstalovat.

Příklad použití .msi balíčku: emsx_nt64.msi /qn REMOVE=<list>

Pro více informací o vlastnosti REMOVE přejděte do databáze znalostí společnosti Microsoft: https://docs.microsoft.com/en-gb/windows/desktop/Msi/remove

REMOVE je seznam funkcí oddělených čárkou, které nebudou nainstalován (případně budou odebrány z existující instalace).

Postačí definovat pouze nadřazenou funkci. Není nutné explicitně vyjmenovávat všechny potomky funkce.

ADDEXCLUDE=<list>

ADDEXCLUDE je seznam funkcí oddělených čárkou, které nechcete nainstalovat.

Po vybrání funkce, kterou nechcete instalovat, je nutné definovat úplnou cestu (včetně jejich podfunkcí) a související neviditelné funkce.

Příklad: emsx_nt64.msi /qn ADDEXCLUDE=<list>


note

Parametr ADDEXCLUDE nemůžete použít společně s parametrem ADDLOCAL

Přítomnost funkce:

Povinná – tato komponenta musí být vždy nainstalována

Volitelná – instalaci těchto komponent můžete zrušit

Neviditelná – povinná součást pro nadřazené komponenty

Seznam funkcí produktu ESET Mail Security:


important

V názvech funkcí se rozlišuje velikost písmen. RealtimeProtection není to samé jako REALTIMEPROTECTION.

Název funkce

Přítomnost funkce

SERVER

Povinná

RealtimeProtection

Povinná

MAILSERVER

Povinná

WMIProvider

Povinná

HIPS

Povinná

Updater

Povinná

eShell

Povinná

UpdateMirror

Povinná

DeviceControl

Volitelná

DocumentProtection

Volitelná

WebAndEmail

Volitelná

ProtocolFiltering

Neviditelná

NetworkProtection

Volitelná

IdsAndBotnetProtection

Volitelná

Rmm

Volitelná

WebAccessProtection

Volitelná

EmailClientProtection

Volitelná

MailPlugins

Neviditelná

Cluster

Volitelná

_Base

 

eula

 

ShellExt

Volitelná

_FeaturesCore

 

GraphicUserInterface

Volitelná

SysInspector

Volitelná

EnterpriseInspector

Volitelná

Pokud se rozhodnete odebrat některou z následujících funkcí, musíte odebrat celou skupinu funkcí. V opačném případě nedojde k odebrání funkce. Níže jsou dvě skupiny (každý řádek představuje jednu skupinu):

GraphicUserInterface,ShellExt

NetworkProtection,WebAccessProtection,IdsAndBotnetProtection,ProtocolFiltering,MailPlugins,EmailClientProtection

 


example

Odebrání NetworkProtection prostřednictvím parametru REMOVE a definováním pouze nadřazené funkce:

msiexec /i emsx_nt64.msi /qn ADDLOCAL=ALL REMOVE=NetworkProtection

 

Volitelně můžete použít parametr ADDEXCLUDE, poté však definuje všechny podřízené funkce:

msiexec /i emsx_nt64.msi /qn ADDEXCLUDE=NetworkProtection,WebAccessProtection,IdsAndBotnetProtection,^
ProtocolFiltering,MailPlugins,EmailClientProtection

 

Pokud chcete produkt ESET Mail Security automaticky nakonfigurovat po dokončení instalace, použijte v instalačním příkazu základní konfigurační parametry.


example

Instalace ESET Mail Security s vypnutou funkcí ESET LiveGrid®:

msiexec /i emsx_nt64.msi /qn /l*xv msi.log CFG_LIVEGRID_ENABLED=0

Seznam CFG_ parametrů:

Přepínač

Hodnota

CFG_POTENTIALLYUNWANTED_ENABLED=1/0

0 – vypnuto, 1 – zapnuto

CFG_LIVEGRID_ENABLED=1/0

0 – vypnuto, 1 – zapnuto

FIRSTSCAN_ENABLE=1/0

0 – vypnuto, 1 – zapnuto

CFG_PROXY_ENABLED=0/1

0 – vypnuto, 1 – zapnuto

CFG_PROXY_ADDRESS=<ip>

IP adresa proxy serveru

CFG_PROXY_PORT=<port>

Port proxy serveru

CFG_PROXY_USERNAME=<user>

Uživatelské jméno pro ověření

CFG_PROXY_PASSWORD=<pass>

Heslo pro autentifikaci

Parametry jazyka: Jazyk produktu (definovat je nutné oba parametry)

Přepínač

Hodnota

PRODUCT_LANG=

LCID desítkové číslo (Locale ID). Například 1029 pro češtinu, viz seznam jazykových kódů.

PRODUCT_LANG_CODE=

LCID řetězec (Language Culture Name) psaný malými písmeny. Například cs-cz pro češtinu, viz seznam jazykových kódů.