ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Změnit kapitolu

Rozšířená nastavení

V rozšířeném nastavení můžete konfigurovat detailní nastavení programu a přizpůsobit si jeho chování vašim potřebám. V levé části okna se nachází následující kategorie:

Server

Správa integrace bezpečnostního řešení ESET Mail Security do serveru Microsoft Exchange Server. Pokud povolíte integraci Ochrany databáze poštovních schránek, Ochrany transportu zpráv nebo Podepisování DKIM, máte přístup k nastavení každého typu zabezpečení v příslušné části.

Computer

V této části můžete zapnout nebo vypnout detekci potenciálně nechtěných, podezřelých a zneužitelných aplikací, stejně tak Anti-Stealth ochranu. Dále zde můžete definovat výjimky na procesy, soubory a složky. Nachází se zde detailní parametry rezidentní ochrany souborového systému, skenovacího jádra ThreatSense, cloudové ochrany (ESET LiveGrid®), detekce škodlivého kódu (volitelná kontrola počítače a další možnosti kontroly), Hyper-V kontroly a součásti HIPS.

Aktualizace

Na této záložce naleznete možnosti pro konfiguraci aktualizačních profilů, stáří detekčního jádra, snapshoty pro návrat k předchozí aktualizaci, typy aktualizace, vlastní aktualizační server, používání proxy, aktualizační mirror, přístupy k aktualizačním souborům, HTTP server, údaje o uživatelském účtu pro připojení v síti a další.

Ochrana síťového připojení

Správa síťové ochrany – Profil síťového připojení, Ochrana proti síťovým útokům (IDS), Ochrana proti útokům hrubou silou a Ochrana proti zapojení do botnetu.

Web a mail

V této části můžete konfigurovat způsob filtrování aplikačních protokolů a definovat výjimky (na aplikace a IP adresy), možnosti pro filtrování protokolu SSL/TLS, ochranu poštovních klientů (zahrnující integraci, definování používaných portů a oznámení), ochranu přístupu na web (možnosti pro definování HTTP/HTTPS protokolů a správu URL adres) nebo Anti-Phishingovou ochranu.

Správa zařízení

V této části integrujete a nastavujete pravidla správy zařízení a skupin.

Nástroje

V této sekci máte přístup ke konfiguraci ESET CMD, ESET RMM, poskytovateli WMI, cílům kontroly ESET PROTECT, oznámení o dostupnosti aktualizací operačního systému Windows, sběru protokolů, zasílání oznámení e-mailem, diagnostiky, clusteru atp.

Připojení

Pokud je to nutné, v této části si můžete provést nastavení proxy serveru.

Uživatelské rozhraní

Konfigurace hlavního okna programu, informací o licenci, ochrany heslem, zásad spouštění eShell a dalších.

Oznámení

Konfigurace oznámení o Stavu aplikace, Oznámení na pracovní ploše, Interaktivním upozornění a Přeposílání, která se mají zobrazovat na ploše nebo odesílat e-mailem.