ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kapitolu

Aktualizácia na najnovšiu verziu

Nové verzie ESET Mail Security sú vydávané na účely zdokonalenia produktu a opravy chýb, ktoré nie je možné opraviť v rámci automatickej aktualizácie programových modulov.

Metódy aktualizácie:

Odinštalovanie/inštalácia – odstránenie starej verzie pred nainštalovaním novej. Stiahnite si najnovšiu verziu ESET Mail Security. Ak chcete zachovať aktuálnu konfiguráciu produktu, exportujte nastavenia zo svojej súčasnej verzie produktu ESET Mail Security. Odinštalujte ESET Mail Security a reštartujte server. Vykonajte novú inštaláciu pomocou inštalátora, ktorý ste stiahli. Importujte nastavenia pre načítanie vašej predošlej konfigurácie. Tento postup odporúčame použiť v prípade, že používate ESET Mail Security na jednom serveri.

In-place – metóda aktualizácie, kde je nová verzia ESET Mail Security nainštalovaná cez existujúcu inštaláciu.


important

Je nevyhnutné, aby na vašom serveri neboli žiadne čakajúce aktualizácie operačného systému Windows ani nebol vyžadovaný reštart systému kvôli aktualizáciám či z akýchkoľvek iných dôvodov. Ak sa pokúsite vykonať aktualizáciu produktu pomocou metódy in-place na systéme, kde sú čakajúce aktualizácie operačného systému Windows alebo sa vyžaduje reštart systému, môže sa stať, že existujúca verzia ESET Mail Security nebude odstránená správne. Môže taktiež dôjsť k problémom pri následnom pokuse o manuálne odinštalovanie starej verzie ESET Mail Security.


note

Počas aktualizácie ESET Mail Security bude vyžadovaný reštart servera.

Vzdialená – táto metóda ja vhodná vo väčších sieťových prostrediach spravovaných nástrojom ESET PROTECT. Ide v podstate o čistú aktualizáciu, ktorá je vykonávaná vzdialene. Táto metóda je užitočná v prípade, že používate ESET Mail Security na viacerých serveroch.

Sprievodca klastrom ESET – môže byť použitý aj ako metóda aktualizácie. Túto metódu odporúčame použiť pri 2 alebo viacerých serveroch využívajúcich ESET Mail Security. Ide v podstate o aktualizáciu metódou in-place, ktorá je vykonávaná pomocou klastra ESET. Klaster ESET vrátane jeho funkcií však môžete využívať aj po vykonaní aktualizácie.


important

Pri aktualizácii z verzie 4.x nie je z technických dôvodov možné premigrovať určité nastavenia, predovšetkým pravidlá. Je to z dôvodu zmien týkajúcich sa funkcie pravidiel, ktoré boli predstavené v neskorších verziách produktu. Odporúčame, aby ste si pred vykonaním aktualizácie z verzie 4.x poznačili svoje nastavenia pravidiel. Pravidlá môžete nastaviť po dokončení aktualizácie. Nové pravidlá vám poskytnú väčšiu flexibilitu a ešte väčší počet možností v porovnaní s pravidlami v predchádzajúcich verziách produktu ESET Mail Security.

Nasledujúce nastavenia sú zachované z predošlých verzií produktu ESET Mail Security:

Všeobecné nastavenia ESET Mail Security.

 

Nastavenia Antispamovej ochrany:

Všetky nastavenia, ktoré sú identické s predchádzajúcimi verziami. Pre všetky nové nastavenia budú použité štandardné hodnoty.

Položky whitelistov a blacklistov.


note

Po aktualizácii produktu ESET Mail Security odporúčame prejsť si všetky nastavenia a uistiť sa, že program je nakonfigurovaný správne a podľa vašich požiadaviek.