Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Antywirus

Moduł Antywirus chroni urządzenie przed szkodliwym kodem, blokując pojawiające się zagrożenia i usuwając je.

antivirus_226_1

Ochrona w czasie rzeczywistym

Funkcja ochrony systemu plików w czasie rzeczywistym kontroluje wszystkie pliki w folderach pobierania pod kątem złośliwego kodu po ich otwarciu, utworzeniu lub uruchomieniu.

Domyślnie ochrona systemu plików w czasie rzeczywistym jest uruchamiana wraz z uruchomieniem systemu i zapewnia nieprzerwane skanowanie. Nie zalecamy wyłączania opcji Włącz ochronę systemu plików w czasie rzeczywistym w sekcji Antywirus. Jeśli musisz przejść do ustawień Ochrony w czasie rzeczywistym, naciśnij przycisk z trzema kropkami three_dots_menu w sekcji Antywirus > Ustawienia zaawansowane > Ochrona w czasie rzeczywistym.

Skanowanie urządzenia

Skanowanie na żądanie można wykonać w dowolnym momencie, dotykając przycisku Skanuj urządzenie w sekcji Antywirus. Domyślnie poziom skanowania jest ustawiony na Skanowanie inteligentne. Poziom skanowania można zmienić w Ustawieniach zaawansowanych programu antywirusowego. Naciśnij przycisk z trzema kropkami three_dots_menu > Ustawienia zaawansowane > Poziom skanowania.

Do wyboru są dwa poziomy skanowania:

Inteligentne — umożliwia skanowanie zainstalowanych aplikacji, plików DEX (plików wykonywalnych systemu operacyjnego Android), plików SO (bibliotek) oraz archiwów przy maksymalnej głębokości skanowania sięgającej 3 archiwów zagnieżdżonych, a także zawartości kart SD.

Dokładne — obejmuje wszystkie typy plików, zarówno w pamięci wewnętrznej, jak i na karcie SD, bez względu na ich rozszerzenie.

 

Krótkie podsumowanie jest zapisywane w dzienniku w sekcji Dzienniki skanowania. Aby przerwać trwające skanowanie, wybierz pozycję Anuluj. Wyniki i statystyki skanowania są wyświetlane podczas skanowania na panelu ustawień skanujochrony antywirusowej.


warning

Skanowanie kart pamięci

ESET Mobile Security nie obsługuje skanowania kart pamięci na urządzeniach z systemem Android 6 i starszymi wersjami.

Nierozwiązane zagrożenia

Kiedy ESET Mobile Security wykryje zagrożenie, ta opcja będzie dostępna, dopóki nie wybierzesz reakcji na zagrożenie. Dostępne działania to usunięcie zagrożenia lub zignorowanie go.

Ignoruj zagrożenia

Jeżeli zdecydujesz się zignorować zagrożenie, pojawi się opcja Ignoruj zagrożenia. Ta opcja nadal będzie umożliwiać późniejsze usunięcie zignorowanego zagrożenia.

Skanowanie podczas ładowania

Po wybraniu tej opcji skanowanie jest uruchamiane automatycznie, gdy urządzenie jest w stanie bezczynności, a ponadto jest w pełni naładowane i podłączone do ładowarki.

Planowane skanowanie

Planowane skanowanie umożliwia zaplanowanie skanowania urządzenia, aby było uruchamiane w ustalonym czasie. Aby zaplanować skanowanie, naciśnij przełącznik obok opcji Planowane skanowanie i określ daty oraz godziny uruchomienia skanowania.

Zaktualizuj moduły wykrywania

Domyślnie program ESET Mobile Security zawiera zadanie zapewniające, że moduły wykrywania są regularnie aktualizowane. W przypadku użytkowników Premium oznacza to, że automatycznie sprawdzamy dostępność aktualizacji i aktualizujemy moduły wykrywania. W przypadku użytkowników wersji bezpłatnej oznacza to, że sprawdzamy dostępność aktualizacji i informujemy ich o nieaktualnych modułach, które wymagają ręcznej aktualizacji. Aktualizację mogą uruchamiać ręcznie zarówno użytkownicy Premium, jak i bezpłatni, według własnego uznania. Aby uruchomić aktualizację ręcznie, dotknij pozycji Aktualizuj moduły wykrywania. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym artykułem w bazie wiedzy.


note

Opłaty za transmisję danych

Aby zapobiec niepotrzebnemu wykorzystywaniu przepustowości, aktualizacje są publikowane w razie potrzeby. Aktualizacje są bezpłatne, chociaż operator sieci komórkowej może naliczać opłaty za transfer danych.

 

Więcej informacji na temat skanowania można uzyskać po kliknięciu poniższych linków:

Dzienniki skanowania

Ustawienia zaawansowane