Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Ustawienia zaawansowane

Otwórz aplikację ESET Mobile Security i naciśnij ikonę menu hamburger_menu > Antywirus > trzy kropki w prawym górnym rogu three_dots_menu > Ustawienia zaawansowane.

Poziom skanowania

Do wyboru są dwa poziomy skanowania:

Inteligentne — umożliwia skanowanie zainstalowanych aplikacji, plików DEX (plików wykonywalnych systemu operacyjnego Android), plików SO (bibliotek) oraz archiwów przy maksymalnej głębokości skanowania sięgającej 3 archiwów zagnieżdżonych, a także zawartości kart SD.

Dokładne — obejmuje wszystkie typy plików, zarówno w pamięci wewnętrznej, jak i na karcie SD, bez względu na ich rozszerzenie.

Ochrona w czasie rzeczywistym

Skaner działający w czasie rzeczywistym uruchamia się automatycznie wraz z systemem i skanuje znajdujące się w nim pliki. Automatycznie skanuje folder pobierania oraz zainstalowane lub zaktualizowane aplikacje.

System reputacji ESET LiveGrid©

ESET LiveGrid© to system zapobiegający przed zagrożeniami, który zapewnia urządzeniu dodatkową ochronę. Stale monitoruje ona programy i procesy uruchamiane przez system, wykorzystując dane zebrane od milionów użytkowników produktów. Dzięki temu możemy oferować wszystkim użytkownikom produktów firmy ESET lepszą i bardziej precyzyjną ochroną proaktywną oraz szybsze skanowanie. Zalecamy włączenie tej funkcji.

System informacji zwrotnych ESET LiveGrid©

Ten system informacji zwrotnej umożliwia nam gromadzenie anonimowych statystyk, raportów o awariach i danych diagnostycznych dotyczących podejrzanych obiektów. Informacje te przetwarzamy automatycznie w celu tworzenia mechanizmu detekcji w chmurze.

Nośniki wymienne

ESET Mobile Security skanuje wszystkie nośniki wymienne podłączone do urządzenia (pamięci USB Flash, zewnętrzne dyski twarde itp.).

Wykryj potencjalnie niepożądane aplikacje

Potencjalnie niepożądana aplikacja jest programem zawierającym oprogramowanie typu adware powodującym instalowanie pasków narzędzi, śledzącym wyniki wyszukiwania lub mającym niejasne działanie. W niektórych sytuacjach może się okazać, że korzyści oferowane przez potencjalnie niepożądaną aplikację przeważają nad ryzykiem. Z tego powodu firma ESET przydziela takim aplikacjom kategorię niskiego ryzyka, aby je odróżnić od szkodliwego oprogramowania.

Wykryj potencjalnie niebezpieczne aplikacje

Istnieje wiele uznanych aplikacji, które mają na celu ułatwianie zarządzania urządzeniami pracującymi w sieci. Obejmuje ona takie programy, jak narzędzia do zdalnego dostępu, aplikacje do łamania haseł i programy rejestrujące znaki wprowadzane na klawiaturze. Potencjalnie niebezpieczne aplikacje to kategoria, do której należą niektóre legalne programy komercyjne. W nieodpowiednich rękach aplikacje te mogą być wykorzystywane do nieuprawnionych działań. Włączenie opcji Wykryj potencjalnie niebezpieczne aplikacje umożliwia monitorowanie aplikacji tej kategorii i blokowanie ich zgodnie z uznaniem użytkownika.

Serwer aktualizacji

Ta opcja umożliwia włączenie aktualizacji urządzenia z serwera wersji wstępnych. Przedpremierowe aktualizacje przeszły gruntowne testy wewnętrzne i wkrótce będą dostępne publicznie. Możesz skorzystać z dostępu do najnowszych poprawek i metod wykrywania zagrożeń. Aktualizacje te mogą jednak nie zawsze działać stabilnie. Aby sprawdzić wersje bieżących modułów programu, dotknij ikony trzech kropek three_dots_menu na ekranie głównym programu ESET Mobile Security, a następnie dotknij kolejno pozycji Informacje > ESET Mobile Security. Zalecamy, aby użytkownicy podstawowi pozostawili domyślnie zaznaczoną opcję Zwolnij serwer.