ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Změnit kapitolu

Uplatnit kód

Pokud jste od svého přítele obdrželi referral kód, můžete jej použít pro aktivaci prémiového předplatného na 30 dní. Stejný počet dní prémiové ochrany získá také váš přítel. Mějte na paměti, že každý kód lze použít na zařízení pouze jednou.

Pro využití referral kódu, který jste obdrželi:

1.Ťukněte v hlavním okně aplikace na ikonu menu hamburger_menu,

2.V zobrazené nabídce vyberte možnost Uplatnit kód.

Do zobrazeného pole zadejte kód, který jste obdrželi, a ťukněte na tlačítko Potvrdit.

Vám a vašemu příteli se na zařízení zobrazí oznámení o získání prémiové ochrany.

Pokud máte další kódy, ťukněte na možnost Prodloužit o další měsíc, a zadejte je.