ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Změnit kapitolu

Rozšířená nastavení

Spusťte si ESET Mobile Security a ťukněte na ikonu menu hamburger_menu > Antivirus > tři tečky v pravém horním rohuthree_dots_menu > Rozšířená nastavení.

Úroveň kontroly

K dispozici jsou dvě úrovně kontroly:

Smart – zkontroluje všechny nainstalované aplikace, DEX soubory (spustitelné soubory Android OS), SO soubory (knihovny), archivy do maximálně třetí úrovně zanoření a obsah SD karty.

Hloubková — zkontroluje všechny typy souborů bez ohledu na příponu, a to jak v interní paměti zařízení, tak na SD kartě.

Rezidentní ochrana

Rezidentní ochrana se spouští automaticky při startu systému/zařízení a kontroluje soubory s nimiž manipulujete. Kontroluje také složku Stažené soubory (Download) a nainstalované a aktualizované aplikace.

Reputační systém ESET LiveGrid©

ESET LiveGrid© je preventivní systém navržený pro poskytnutí další úrovně ochrany zařízení. Neustále monitoruje běžící programy a procesy na zařízení a porovnává je s nejnovějšími informacemi získanými od milionů uživatelů ESET po celém světě. Díky tomu dokážeme všem uživatelům poskytnout účinnější proaktivní ochranu a vyšší rychlost kontroly. Tuto funkci doporučujeme zapnout.

Systém zpětné vazby ESET LiveGrid©

Prostřednictvím tohoto systému sbíráme anonymní statistická data, informace o pádech a diagnostická data o podezřelých objektech, které v cloudu zpracováváme a vytváříme z nich detekční signatury.

Výměnná média

ESET Mobile Security kontroluje všechna výměnná média připojená k vašemu zařízení – USB flash disky, externí pevné disky…

Detekovat potenciálně nechtěné aplikace

Potenciálně nechtěná aplikace je program, který obsahuje adware, a instaluje rozšíření, které zobrazuje reklamu, skenuje výsledky vyhledávání nebo vykazuje jiné nežádoucí chování. V některých případech můžete mít pocit, že přínosy převáží rizika nechtěné aplikace. Z tohoto důvodu ESET řadí tyto aplikace do kategorie s nižším rizikem než jiný škodlivý software.

Detekovat potenciálně zneužitelné aplikace

Existuje řada aplikací, jejichž úkolem je zjednodušit správu síťových zařízení. Tato klasifikace zahrnuje programy pro vzdálený přístup k zařízení, nástroje pro dešifrování hesel a programy, které zaznamenávají stisky kláves a další. Potenciálně zneužitelné aplikace je označení pro komerční a legitimní software. Tento typ softwaru ale může být v nesprávných rukách snadno zneužitý ke škodlivým účelům. Po aktivování možnosti Detekovat potenciálně zneužitelné aplikace vás na tyto aplikace ve vašem zařízení upozorníme.

Aktualizační server

Pomocí této možnosti můžete získat přístup k testovacím aktualizacím. Tyto aktualizace jsou otestované vývojové aktualizace, které budou později dostupné jako standardní. Výhodou těchto aktualizací je, že nabízejí rychlý přístup k nejnovějším metodám detekce a různým opravám. Testovací aktualizace však představují riziko nestabilního chování zařízení. Pro zobrazení seznamu aktuálně používaných programových modulů ťukněte v aplikaci ESET Mobile Security na ikonu menu three_dots_menu > O programu > ESET Mobile Security. Doporučujeme ponechat předdefinovanou hodnotu (Standardní aktualizace). Tuto volbu by měli měnit pouze zkušení uživatelé.