ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Změnit kapitolu

Adware Detector

Adware Detector představuje řešení pro boj s adwarovými aplikacemi. Aplikace tohoto typu mohou být legitimní nebo se za legitimní mohou vydávat (například Kalkulačka nebo Svítilna). Adware zobrazuje reklamy přes celou obrazovku, ačkoli samotná aplikace není používaná. Uživatel proto nemůže zjistit, která aplikace reklamy zobrazuje.

Adware Detector vám pomůže tyto adwarové aplikace identifikovat. Po zobrazení reklamy proto postupujte dle následujících kroků:

1.Otevřete si ESET Mobile Security.

2.V hlavním okně aplikace ESET Mobile Security ťukněte na dlaždici Antivirus.

3.Ťukněte vpravo nahoře na three_dots_menu pro zobrazení menu.

4.Ťukněte na položku Adware Detector.

5.Po zobrazení instrukcí k používání Adware Detector ťukněte na tlačítko Pokračovat.

Adware Detector zobrazí seznam aplikací, které se na vašem zařízení otevřely v posledních pěti minutách. Identifikujte podezřelé aplikace a ťuknutím na možnost Odstranit konkrétní aplikaci případně odeberte ze zařízení. Podezřelá aplikace je obvykle ta, o které víte, že jste ji s určitostí v daný moment nespustili.