ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kapitolu

Bezpečnostný audit

Bezpečnostný audit vám pomáha monitorovať a meniť dôležité nastavenia na vašom zariadení. Umožňuje vám tiež skontrolovať povolenia jednotlivých aplikácií nainštalovaných na vašom zariadení, aby ste mohli predchádzať bezpečnostným rizikám.

Funkciu Bezpečnostný audit a jej komponenty zapnete alebo vypnete ťuknutím na tlačidlo Menu three_dots_menu a následným zvolením možnosti Vypnúť monitorovanie zariadenia alebo Vypnúť audit aplikácií.

Monitorovanie zariadenia

Audit aplikácií