ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kapitolu

Strážca siete

Strážca siete vám umožňuje zobraziť všetky zariadenia pripojené k vášmu routeru a skontrolovať domácu sieť na prítomnosť zraniteľností. Strážca siete skontroluje vašu sieť v dvoch krokoch.

Strážca siete najskôr vyhľadá všetky zariadenia pripojené k vašej sieti. Ak sa nájde nové, doposiaľ nepripojené zariadenie, zobrazí sa notifikácia a dané zariadenie bude označené symbolom hviezdičky. Ak chcete manuálne nechať vyhľadať všetky pripojené zariadenia vo vašej sieti, ťuknite na možnosť Skontrolovať sieť. Pripojené zariadenia je možné vyhľadávať aj automaticky. V tomto prípade stačí ťuknúť na ikonu menu three_dots_menu > Nastavenia a aktivovať možnosť Automaticky vyhľadávať zariadenia.

V druhom kroku Strážca siete skontroluje pripojené zariadenia na prítomnosť zraniteľností a bezpečnostných problémov, akými sú otvorené porty, slabé prihlasovacie meno a heslo na prístup k routeru, problém s firmvérom routera a pod. Tieto zraniteľnosti môžu útočníci zneužiť na získanie kontroly nad vaším routerom a k nemu pripojenými zariadeniami. Ak majú útočníci prístup k routeru a zariadeniam, môžu ich využiť na zozbieravanie informácií o vás, prípadne ich zapojiť do útokov typu DDoS (distributed denial-of-service, vo voľnom preklade „distribuované odmietnutie služby“).

 

Strážca siete vám tiež poskytuje kompletný zoznam zariadení pripojených k vašej sieti, vďaka čomu máte dokonalý prehľad o tom, kto sa do vašej siete pripája. Na základe týchto informácií môžete z webového rozhrania svojho routera spravovať či zamietnuť prístup jednotlivých zariadení k vašej sieti. Do webového rozhrania svojho routera sa môžete dostať aj priamo z funkcie Strážca siete zvolením routera a ťuknutím na možnosť Otvoriť webové rozhranie.

Pripojené zariadenia si môžete zobraziť v klasickom zozname alebo v grafickej podobe:

list-ch-icon Zobrazenie v zozname – pripojené zariadenia sú zobrazené v štandardnom zozname, na začiatku ktorého je uvedený router, pod ním nasledujú online zariadenia a na konci zoznamu nájdete prehľad dávnejšie pripojených zariadení.

sonar-cm-icon Sonarové zobrazenie – pripojené zariadenia sú graficky zobrazené v polkruhu, v strede ktorého je router. Stredová vrstva patrí routeru, v druhej vrstve sú zobrazené zariadenia, ktoré sú aktuálne online. Tretiu vrstvu tvoria zariadenia, ktoré v minulosti boli k sieti pripojené, no aktuálne nie sú online. Medzi jednotlivými zariadeniami sa môžete pohybovať pomocou šípok alebo posúvaním v smere kruhu.

 

Na jednoduchšie spravovanie zaraďte každé zariadenie do niektorej z kategórií (napr. Smartfón, TV, Herná konzola, Počítač atď.) a výrobný názov zariadenia alebo IP adresu zmeňte na nejaký ľahšie rozpoznateľný názov (napríklad SM-G955F zmeňte na Petrov telefón, 192.168.1.52 zmeňte na Jankin počítač atď.).

Ak chcete zariadenie v rámci funkcie Strážca siete premenovať, ťuknite na ikonu konkrétneho zariadenia, následne na ikonu ceruzky v pravom hornom rohu, vyberte kategóriu zariadenia, zadajte názov zariadenia a potom ťuknite na OK.