ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kapitolu

Pokročilé nastavenia

Otvorte aplikáciu ESET Mobile Security a ťuknite na ikonu menu hamburger_menu > Antivírus > tri bodky v pravom hornom rohu three_dots_menu > Rozšírené nastavenia.

Úroveň kontroly

Môžete si vybrať z dvoch úrovní kontroly:

Smart– pri Smart kontrole sa kontrolujú nainštalované aplikácie, súbory DEX (spustiteľné súbory pre operačný systém Android), súbory SO (knižnice), archívy s maximálnou úrovňou troch vnorených archívov a obsah SD karty.

Hĺbková kontrola – pri hĺbkovej kontrole sa kontrolujú všetky typy súborov bez ohľadu na ich súborovú príponu, a to vo vnútornej pamäti aj na SD karte.

Rezidentná ochrana

Kontrola v reálnom čase sa spúšťa automaticky pri spustení systému a kontroluje súbory, s ktorými pri používaní zariadenia prichádzate do kontaktu. Automaticky sa kontroluje aj priečinok so stiahnutými položkami a inštalované alebo aktualizované aplikácie.

Reputačný systém ESET LiveGrid©

ESET LiveGrid© je preventívny systém, ktorý poskytuje vášmu zariadeniu ešte vyššiu úroveň bezpečnosti. Nepretržite kontroluje programy a procesy bežiace na vašom systéme na základe najnovších poznatkov získaných od miliónov používateľov produktov spoločnosti ESET po celom svete. To nám umožňuje poskytovať lepšiu proaktívnu ochranu a vyššiu rýchlosť kontroly pre všetkých používateľov produktov ESET. Odporúčame preto mať technológiu ESET Live Grid zapnutú.

Systém spätnej väzby ESET LiveGrid©

Systém spätnej väzby nám umožňuje zbierať anonymné štatistické informácie, správy o zlyhaní a diagnostické údaje o podozrivých objektoch, ktoré automaticky spracovávame a používame na vytváranie detekčných mechanizmov v našom cloudovom systéme.

Vymeniteľné médiá

ESET Mobile Security skontroluje všetky vymeniteľné médiá (USB kľúče, externé pevné disky atď.), ktoré pripojíte k zariadeniu.

Zachytávať potenciálne nechcené aplikácie

Potenciálne nechcená aplikácia je program, ktorý obsahuje advér, inštaluje panely s nástrojmi, zaznamenáva výsledky vyhľadávania na internete alebo má iné nejasné úmysly. Vyskytujú sa situácie, keď sa používateľ rozhodne, že výhody, ktoré mu potenciálne nechcená aplikácia poskytuje, prevyšujú riziko spojené s jej používaním. Z tohto dôvodu ESET zaraďuje tieto aplikácie do kategórie s nižším rizikom v porovnaní s inými druhmi škodlivého softvéru.

Detekcia potenciálne nebezpečných aplikácií

Existuje množstvo legitímnych aplikácií, ktorých funkciou je zjednodušiť správu sieťových zariadení. Príkladom môžu byť nástroje vzdialeného prístupu, aplikácie na prelomenie hesiel a keyloggery (programy zaznamenávajúce stlačené klávesy). Potenciálne nebezpečné aplikácie zahŕňajú v prevažnej miere komerčný a legitímny softvér. V nesprávnych rukách však tieto aplikácie môžu byť zneužité na škodlivé účely. Zapnutie funkcie Detekcia potenciálne nebezpečných aplikácií vám umožní tieto aplikácie monitorovať a v prípade potreby ich zablokovať.

Aktualizačný server

V rámci tohto nastavenia sa môžete rozhodnúť, či chcete aktualizácie pre svoje zariadenie sťahovať zo Servera s predbežnými aktualizáciami. Ide o predbežné aktualizácie, ktoré ešte neboli oficiálne vydané, no prešli dôkladným interným testovaním a v dohľadnej dobe budú dostupné širokej verejnosti. Povolením týchto aktualizácií získate skorší prístup k najnovším metódam detekcie a opravám. Na druhej strane však tieto predbežné aktualizácie nemusia byť vždy úplne stabilné. Zoznam a verzie aktuálnych modulov aplikácie nájdete v sekcii O programe: na hlavnej obrazovke ESET Mobile Security ťuknite na tri zvislé bodky three_dots_menu a zvoľte možnosť O programe > ESET Mobile Security. Bežným používateľom odporúčame ponechať toto nastavenie na predvolenej hodnote Server so štandardnými aktualizáciami.