ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kapitolu

Adware Detector

Funkcia Adware Detector vznikla v reakcii na advérové aplikácie. Advérové aplikácie môžu byť legitímne alebo také, ktoré sa snažia prezentovať ako legitímne (napríklad kalkulačka alebo baterka). Tieto aplikácie potom zobrazujú reklamy na celú obrazovku, aj keď je aplikácia zatvorená. Používateľ teda nemôže zistiť, ktorá aplikácia zobrazuje takéto reklamy.

Adware Detector vám pomôže tieto advérové aplikácie identifikovať. Ak ho chcete použiť, po zobrazení reklamy postupujte takto:

1.Otvorte ESET Mobile Security.

2.Na hlavnej obrazovke aplikácie ESET Mobile Security ťuknite na Antivírus.

3.Ťuknutím na ikonu three_dots_menu v pravom hornom rohu zobrazíte menu.

4.V menu ťuknite na Adware Detector.

5.Po zobrazení pokynov na detekciu advérových aplikácií ťuknite na Pokračovať.

Adware Detector zobrazí aplikácie, ktoré boli otvorené za posledných päť minút. Identifikujte podozrivé aplikácie a ťuknutím na Odstrániť ich odstráňte zo zariadenia. Podozrivá aplikácia je zvyčajne taká, ktorú ste nemali otvárať alebo ktorú momentálne nepoužívate.