Trợ giúp trực tuyến của ESET

Tìm kiếm Tiếng Việt
Chọn chủ đề

ESET HOME mật khẩu

Thay đổi mật khẩu đã quên:

1.Truy cập https://login.eset.com/LostPassword.

2.Nhập địa chỉ email bạn đã sử dụng để đăng ký với ESET HOME và bấm vào Gửi.

3.Đăng nhập vào tài khoản email của bạn, mở email Đặt lại mật khẩu tài khoản - ESET HOME và nhấp vào liên kết trong email.

4.Nhập và xác nhận mật khẩu mới và bấm vào Xác nhận thay đổi.

5.Bấm vào OK.

6.Nhập mật khẩu mới trên thiết bị của bạn và nhấn vào Mở khóa để mở khóa thiết bị của bạn.

Thay đổi mật khẩuESET HOME của bạn:

1.Truy cập trang web ESET HOME.

2.Đăng nhập bằng địa chỉ email và mật khẩu hiện tại của bạn.

3.Bấm vào email của bạn bên cạnh mũi tên hướng xuống ⌵ ở góc trên cùng bên phải.

4.Bấm vào Thay đổi mật khẩu.

5.Nhập mật khẩu hiện tại của bạn.

6.Nhập mật khẩu mới của bạn và xác nhận.

7.Bấm vào Lưu thay đổi.