ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Změnit kapitolu

Antivirus

Modul antivirové ochrany chrání zařízení před škodlivým kódem tím, že hrozby blokuje a léčí.

antivirus_226_1

Rezidentní ochrana

Rezidentní ochrana souborového systému skenuje všechny soubory ve složkách pro stažené soubory na možný výskyt škodlivého kódu, jakmile dojde k jejich spuštění, otevření nebo vytvoření.

Rezidentní ochrana souborového systému poskytuje nepřetržitou ochranu a spouští se standardně při startu systému. Rozhodně vám nedoporučujeme zapnutou Rezidentní ochranu souborového systému v části Antivirus vypínat.

Kontrola zařízení

Standardně se kontrolují předdefinované typy souborů. Při spuštění úplné kontroly zařízení se zkontrolují spuštěné procesy, paměť, dynamické knihovny procesů a soubory umístěné na vnitřním i vyměnitelném úložišti. Souhrn kontroly se uloží do protokolu, který je přístupný ze sekce Protokoly kontrol. Pokud chcete přerušit běžící kontrolu, ťukněte na tlačítko Zrušit v pravém dolním rohu obrazovky. Výsledek kontroly a statistiky během kontroly si zobrazíte po ťuknutí na dlaždici Antivirus.

warning

Kontrola paměťových karet

ESET Mobile Security nepodporuje kontrolu paměťových karet na zařízeních s operačním systémem Android 5 a starším.

Nevyřešené hrozby

Tato možnost se v produktu zobrazí, pokud ESET Mobile Security detekuje ve vašem zařízení hrozbu, a zůstane aktivní do doby, než na ni zareagujete. Seznam dostupných akcí: odebrat hrozbu nebo ignorovat.

Ignorování hrozby

Při použití možnosti ignorovat hrozbu se v produktu zobrazí tato sekce. Stále bude schopni případnou hrozbu odstranit nebo ji nadále ignorovat.

Kontrola při nabíjení

Pokud aktivujete tuto možnost, kontrola zařízení se spustí automaticky, pokud je zařízení nečinné, zapojené na nabíječce a plně nabité.

Naplánovaná kontrola

Prostřednictvím této možnosti si můžete nastavit automatické spuštění kontroly v předem definovaném čase. Pro naplánování kontroly ťukněte na ikonu vedle možnosti Naplánovaná kontrola a nastavte datum a čas, kdy se má kontrola provést. Standardně je vybráno pondělí a čas nastaven na 4:00.

Aktualizovat detekční moduly

ESET Mobile Security Pravidelně kontroluje a stahuje aktualizace. Pokud chcete spustit aktualizaci ručně, ťukněte na Aktualizovat detekční moduly.

note

Poplatky za přenos dat

Pro zabránění zbytečnému stahování dat jsou aktualizace vydávány v případě výskytu nové hrozby. Zatímco aktualizace jsou bezplatné, může vám být účtován poplatek za přenos dat podle tarifu mobilního operátora.

 

Další informace o možnostech kontroly naleznete v těchto kapitolách:

Protokoly kontrol

Rozšířená nastavení