Bezpečnostní audit

Díky bezpečnostnímu auditu budete mít přehled o důležitých nastaveních svého zařízení. Tato funkce vám přehledně poskytne informace o tom, jaká oprávnění vyžadují aplikace, které máte v zařízení nainstalovány. Zároveň monitoruje důležitá nastavení operačního systému a upozorní vás na případná bezpečnostní rizika.

Pro vypnutí bezpečnostního auditu a jeho součástí ťukněte v pravém horním rohu na ikonu three_dots_menu a vyberte možnost Vypnout monitorování zařízení, případně Vypnout audit aplikací. Pro zapnutí vypnutých součástí ťukněte na Zapnout v příslušném dialogu. Další informace naleznete v těchto kapitolách:

Monitorování zařízení

Audit aplikací