Antivirus

Modul antivirové ochrany chrání zařízení před škodlivým kódem tím, že hrozby blokuje a léčí.

Kontrola zařízení

Některé předdefinované typy souborů jsou kontrolovány na základě výchozího stavu. Aplikace kontroluje paměť zařízení, spuštěné procesy a jejich závislé přiřazené dynamické knihovny, stejně tak soubory, které jsou součástí interních a vyměnitelných úložišť. Výpis kontroly bude uložen do souboru dostupném v části Protokoly kontrol. Pokud chcete přerušit běžící kontrolu, ťukněte na Zrušit. Výsledek kontroly a statistiky během kontroly si zobrazíte po ťuknutí na dlaždici Antivirus.

warning

Kontrola paměťových karet

ESET Mobile Security nepodporuje kontrolu paměťových karet na zařízeních s operačním systémem Android 6 a starším.

Nevyřešené hrozby

Toto hlášení se zobrazí, pokud ESET Mobile Security detekuje ve vašem zařízení hrozbu, a zůstane aktivní do doby, než na ni zareagujete. Dostupné akce jsou Vyřešit (Odebrat vše) nebo Odejít.

Ignorování hrozby

Při použití možnosti Odejít se v produktu zobrazí hlášení Nevyřešené hrozby. Stále můžete případnou hrozbu odstranit nebo ji nadále ignorovat.

Kontrola při nabíjení

Pokud aktivujete tuto možnost, kontrola zařízení se spustí automaticky, pokud je zařízení nečinné, zapojené na nabíječce a plně nabité.

Naplánovaná kontrola

Prostřednictvím této možnosti si můžete nastavit automatické spuštění kontroly v předem definovaném čase. Pro naplánování kontroly použijte přepínač vedle možnosti Naplánovaná kontrola a nastavte den a čas, kdy se má kontrola provést.

Aktualizovat detekční moduly

ESET Mobile Security pravidelně kontroluje a stahuje aktualizace. Pokud chcete spustit aktualizaci ručně, ťukněte na Aktualizovat detekční moduly.

note

Poplatky za přenos dat

Pro zabránění zbytečnému stahování dat jsou aktualizace vydávány v případě výskytu nové hrozby. Zatímco aktualizace jsou bezplatné, může vám být účtován poplatek za přenos dat podle tarifu mobilního operátora.

 

Další informace o možnostech kontroly naleznete v těchto kapitolách:

Protokoly kontrol

Rozšířená nastavení