Filtr hovorů

Filtr hovorů blokuje příchozí a odchozí hovory v závislosti na pravidlech, která jste nastavili.

Upozornění na volání od konkrétní osoby se nebude zobrazovat, pokud je příchozí hovor blokován. Podívejte se do Protokolu hovorů, zda nemohl být volající zablokován omylem. Ťuknutím na Blokovat posledního volajícího zablokujete příchozí hovory z posledního přijatého telefonního čísla. Tím vytvoříte nové pravidlo.

Pravidla

Pro vytvoření nového pravidla ťukněte na ikonu +. Více informací o vytváření pravidel naleznete v další kapitole.

Pro úpravu existujícího pravidla na něj ťukněte v seznamu. Pro odebrání pravidlo vyberte a ťukněte na možnost Odstranit.

Protokol hovorů

V sekci Protokol hovorů naleznete přehled všech blokovaných hovorů. Každý záznam obsahuje název události, odpovídající telefonní číslo, datum a čas, kdy se událost vyskytla.

 

note

Zařízení bez SIM karty

Filtr hovorů není dostupný na zařízeních, které nepodporují příjem hovorů a zpráv.

 

warning

Odchozí hovory

Filtr hovorů neblokuje odchozí hovory v ESET Mobile Security staženém na Google Play.