SMS příkazy

Používat můžete tyto SMS příkazy:

Odemknout
eset remote reset
Zařízení se odemkne a aktuálně vložená SIM karta bude přidána do seznamu důvěryhodných SIM karet (byla-li SIM karta vyměněna).

Uzamknout
eset lock vaše SMS heslo (v číselném provedení)
Zařízení se uzamkne a bude možné jej odblokovat pouze heslem do my.eset.com.

Siréna
eset siren vaše SMS heslo (v číselném provedení)
Na zařízení se spustí siréna, i pokud je hlasitost ztlumena.

Najít
eset find vaše SMS heslo (v číselném provedení)
Obdržíte GPS souřadnice ztraceného zařízení s odkazem na dané místo v mapách Google. Pokud bude získána přesnější pozice, zařízení brzy odešle další informaci o své pozici.

Vymazat
eset wipe vaše SMS heslo (v číselném provedení)
Všechny kontakty, zprávy, e-maily, účty, obsah SD karty, hudba, obrázky a videa uložená v systémových složkách budou nenávratně odstraněna ze zařízení.

 

Po odeslání SMS příkazu obdržíte SMS s bezpečnostním kódem. Pro potvrzení SMS příkazu odpovězte příkazem s bezpečnostním kódem podle pokynů v přijaté SMS.

important

Heslo rozlišuje velká a malá písmena

V hesle se rozlišují velká a malá písmena. Ujistěte se, že zadáváte heslo přesně tak, jak jste jej nastavili v průvodci nastavením Anti-Theft.