ESET Hjelp på internett

Søk Norsk
Velg tema

Legg til en ny regel

Opprett en ny regel ved å trykke på +-ikonet.

1.I Hva-delen velger du enten Blokker eller Tillat for å spesifisere regeltypen for anrop og meldinger. Velg hvilken anropsretning som skal blokkeres (innkommende er valgt som standard).

2.I Hvem-delen velger du et alternativ for å angi telefonnumrene som vil bli berørt av regelen.

Person – velg en person fra kontaktlisten din, eller legg til navnet og numrene manuelt. Du kan tilordne flere telefonnumre til ett navn ved å klikke på +-knappen i Telefonnummer-delen.

Gruppe – ESET Mobile Security vil gjenkjenne kontaktgrupper som er lagret i Kontakter (for eksempel familie, venner eller kolleger).

Alle ukjente numre vil omfatte alle telefonnumre som ikke er lagret i kontaktlisten. Bruk dette alternativet for å blokkere uønskede telefonsamtaler (for eksempel fra telefonselgere), eller for å hindre at barn ringer ukjente numre.

Alle kjente nummer vil omfatte alle telefonnumrene som er lagret i kontaktlisten.

Alle numre blokkerer alle innkommende anrop.

Skjulte numre gjelder alle innringerne som med hensikt skjuler telefonnummeret sitt med Calling Line Identification Restriction (identifikasjonsbegrensing av innringende linje, CLIR).

3.I Når-delen, velg enten Alltid eller Egendefinert for å angi tidsintervallet og dagene i uken som regelen vil gjelde. Som standard velges lørdag og søndag.

Se denne artikkelen i kunnskapsbasen for illustrerte instruksjoner.


note

Anropsfilter i utlandet

Hvis du er i utlandet, oppgi alle telefonnumre i listen med landskode etterfulgt av det faktiske nummeret (f.eks. +1610100100).