ESET Hjelp på internett

Søk Norsk
Velg tema

Anropsfilter

Anropsfilter blokkerer innkommende eller utgående anrop basert på reglene du angir.

Anropsvarsler vises ikke når et innkommende anrop blokkeres. Se Anropsloggen for å se etter anrop som kan ha blitt blokkert ved en feiltakelse.

Blokker siste innringer – trykk for å blokkere innkommende samtaler fra siste mottatte telefonnummer. Da opprettes en ny regel.

Regler

Opprett en ny regel ved å trykke på +-ikonet. Se neste kapittel for mer informasjon.

Du kan endre en eksisterende regel ved å trykke på den i listen over regler. For å fjerne en oppføring fra listen Regler, velger du oppføringen og trykker på Fjern.

Anropslogg

Anropslogg-delen viser loggen over alle anrop som blokkeres av anropsfilteret. Hver logg inneholder navnet på anropet, tilhørende telefonnummer samt dato og klokkeslett for hendelsen.


note

Enheter uten SIM-kort

Anropsfilter fungerer ikke på enheter som ikke støtter anrop og meldinger.


warning

Utgående anrop

Anropsfilter er ikke blokkert for utgående samtale i ESET Mobile Security lastet ned fra Google Play.


warning

Android-støtte

Anropsfilter er bare tilgjengelig på enheter med Android 6 eller nyere.

Blokkere telefonnumre ved å bruke jokertegn

Du kan blokkere en rekke tall via jokertegn som er beskrevet i tabellen nedenfor:

Jokertegn

Beskrivelse

*

representerer flere tegn

?

representerer ett enkelt tegn


example

Eksempel

Hvis du ikke vil motta anrop fra et bestemt land, skriver du inn landskoden og *-jokertegnet i Telefonnummer-feltet. Alle innkommende anrop fra det landet som starter på dette nummeret, blir da blokkert. Hvis du vil ekskludere noen telefonnumre fra det landet, legger du til en ny regel med handlingen Tillat. Bildet nedenfor viser hvordan du blokkerer alle anrop fra Slovakia.

wildcards