ESET առցանց օգնություն

Որոնում Անգլերեն
Ընտրել թեման

Կապակցում ESET HOME-ին

Այս գործառույթն օգտագործելու համար նորացրեք ESET Mobile Security-ը 6.3 կամ ավելի նոր տարբերակի։


important

ESET Mobile Security-ի ակտիվացում ESET HOME-ի միջոցով

Եթե ցանկանում եք երկրորդ անգամ ակտիվացնել մեկ սարք ESET HOME-ի միջոցով (օրինակ՝ ESET Mobile Security-ը կրկին տեղադրելուց հետո), ապա նախքան սկսելը՝ անհրաժեշտ է ձեռքով հեռացնել սարքը ESET HOME-ի բաժանորդագրությունից։ Հակառակ դեպքում, դուք չեք կարող ակտիվացնել այս սարքը ESET HOME-ի միջոցով:

Կապակցեք ձեր սարքը առկա ESET HOME հաշվի

1.Հպեք ընտրացանկի կոճակին՝ hamburger_menu:

2.Հպեք ESET HOME։

arrow_down_homeՇարունակել Google-ով
arrow_down_homeՍտեղծել հաշիվ կամ մուտք գործել
arrow_down_homeՇարունակել Apple-ով
arrow_down_homeՍկանավորել QR կոդը

3.Եթե այս սարքից առաջին անգամ եք մուտք գործում ձեր ESET HOME հաշիվ, ստեղծեք կեղծանուն, որպեսզի կարողանաք գտնել այն ESET HOME հաշվում: Սեղմեք Հաջորդ.

4.Եթե օգտագործում եք անվճար փորձնական լիցենզիա և ունեք առկա բաժանորդագրություն ESET HOME-ում, ձեզ կառաջարկվի ակտիվացնել ESET Mobile Security-ը։

a.Ընտրեք կիրառելի բաժանորդագրությունը:

b.Հպեք Ակտիվացնել։

5.Սեղմեք Ավարտել:


Անջատել սարքը ESET HOME-ից

1.Հպեք ընտրացանկի կոճակին՝ hamburger_menu:

2.Հպեք ESET HOME հաշվին։

3.Հպեք Անջատել սարքը։ Եթե ձեր սարքը կապակցված չէ ESET HOME-ին, այս ընտրանքը հասանելի չէ։

4.Օգտագործեք ձեր մատնահետքը կամ մուտքագրեք ձեր PIN-ը։

5.Հպեք Անջատել։