ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Změnit kapitolu

payment_protection_iconOchrana plateb

Ochrana plateb představuje další vrstvu, která byla navržená za účelem ochrany vašich finančních dat proti sofistikovanému phishingu a dalším hrozbám v zařízeních Android. Ochrana plateb zamezuje ostatním aplikacím zaznamenat spuštění chráněných aplikací a zároveň u chráněných aplikací znemožňuje zaměňování nebo čtení informací zobrazených na obrazovce. Ochrana plateb kontroluje každou aplikaci, která je v seznamu chráněných aplikací. Po aktivaci ochrany plateb se některé bankovní a platební aplikace automaticky do seznamu chráněných aplikací přidají.

Přidání nové aplikace do seznamu chráněných aplikací

1.Otevřete si menu aplikace ESET Mobile Security Ochranu plateb.

2.Ťukněte na Spravovat.

3.Ťuknutím vyberte aplikace, které chcete chránit Ochranou plateb.

4.Pro potvrzení ťukněte na OK.

Otevřete si aplikaci pro ochranu bankovnictví a on-line plateb ťuknutím na ikonu Ochrana plateb

Chcete-li zajistit nejvyšší ochranu pro své bankovní a platební aplikace, otevírejte je prostřednictvím bezpečného spouštěče Ochrany plateb. Tento způsob spuštění poskytuje aplikacím další vrstvu ochrany oproti standardnímu otevírání aplikací mimo bezpečný spouštěč.
Bezpečný spouštěč Ochrany plateb se vytvoří automaticky, jakmile zapnete funkci Ochrany plateb. Spouštěč zahrnuje všechny aplikace, které jsou do ochrany přidané.

Co je bezpečný spouštěč a jak jej spustím?

Bezpečný spouštěč otevřete ťuknutím na ikonu Ochrana plateb. Ikonu najdete na obrazovce mezi ostatními instalovanými aplikacemi safe_launcher_app nebo v ESET Mobile Security > Ochrana platebic_payment_protection.


note

Rychlý přístup k bezpečnému spouštěči

Pro rychlejší a snadnější přístup k bankovním a platebním aplikacím si přidejte Bezpečný spouštěč na svou domovskou obrazovku. Abyste tak učinili, podržte dlouze prst na ikoně Ochrana plateb a přesuňte ji na svou domovskou obrazovku.