ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Změnit kapitolu

Zapomenutý PIN k Zámku aplikace

Pokud jste zapomněli PIN k zámku aplikace a nemáte ve svém zařízení uložen otisk prstu, v závislosti na nastavení bezpečnostního hesla existují dvě možnosti pro obnovení přístupu k aplikacím.

Pokud jste si v ESET Mobile Security aktivovali technologii Anti-Theft:

1.Otevřete si ESET Mobile Security.

2.Ťukněte na dlaždici Zámek aplikace.

3.Zadejte svůj PIN ťukněte na odkaz Zapomněli jste PIN?

4.Do prázdného pole zadejte své heslo pro přístup do účtu ESET HOME a ťukněte na tlačítko Potvrdit.

5.Zadejte svůj nový PIN a ťukněte na symbol .

6.Pro potvrzení zadejte znovu svůj nový PIN a ťukněte na symbol .

V případě, že jste si neaktivovali Anti-Theft, odinstalujte ESET Mobile Security a znovu si jej nainstalujte.