ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Změnit kapitolu

Optimalizace

Optimalizace ESET Anti-Theft je technická funkce, která kontroluje bezpečností stav vašeho zařízení. ESET Anti-Theft ochrana detekuje následující problémy:

U každého bezpečnostního problému se ťuknutím na tlačítko Změnit nastavení dostanete na obrazovku s návodem, jak daný problém vyřešit. Pokud nechcete, aby vás aplikace ESET Mobile Security upozorňovala na daný problém, ťukněte na tlačítko Ignorovat tento problém.

Služby určování polohy jsou vypnuty – pro zapnutí přejděte do nastavení OS Android > Přístup k poloze a vyberte možnost Použít Wi-Fi a mobilní sítě

GPS satelity nejsou používány – pro zapnutí přejděte do nastavení OS Android > Přístup k poloze a režim nastavte na Vysoká přesnost

Zamykací obrazovka není zabezpečena – pro zabezpečení zamykací obrazovky (vzorem, PINem nebo heslem) přejděte do nastavení OS Android; Zámek obrazovky a hesla. Většina zařízení s OS Android podporuje odemčení heslem, gestem, PINem, případně hlasem nebo rozpoznáním tváře. Pokud se kdokoli pokusí několikrát neúspěšně odemknout vaše zařízení, technologie ESET Anti-Theft vás na tuto akci upozorní prostřednictvím portálu ESET HOME.

Mobilní data nejsou zapnuta – pro zapnutí přejděte do nastavení OS Android > Bezdrátová připojení a sítě > Mobilní sítě > Data.

Služby Google Play nejsou dostupné – technologie ESET Anti-Theft používá Služby Google Play k doručování příkazů na zařízení a zobrazování push notifikací. Pokud nejsou v zařízení tyto služby nainstalovány nebo jsou vypnuté, možnost správy zařízení prostřednictvím portálu ESET Anti-Theft > ESET HOME budou velmi omezené.