Säkerhetsrapport

Säkerhetsrapport ger en heltäckande översikt över varje programmodul, dess respektive status och statistik. Du kan även aktivera moduler som för närvarande inte är aktiverade från skärmen Säkerhetsrapport. Varje programmodulavsnitt innehåller följande information.

Antivirus

Installerade program

Uppdaterade program

Genomsökta program

Hittade hot

Uppdateringar av detekteringsmotor

Applås

Antal skyddade program

Antal lyckade programupplåsningar

Antal misslyckade upplåsningsförsök

Skydd mot nätfiske

Genomsökta webbplatser

Hittade hot

Samtalsfilter

Mottagna samtal

Blockerade samtal

Säkerhetsgenomgång

Varningar om roaming

Varningar om öppet Wi-Fi

Betalningsskydd

Antal skyddade program

Antal genomsökningar av skyddade program

 

ESET Mobile Security visar en kort månadsrapport i Androids meddelandefält varje månad. Om du inte vill ha dessa meddelanden måste du aktivera alternativet Visa inte meddelande om månadsrapport.