Applås

Med applåset kan du säkra åtkomsten till valda appar (e-postmeddelanden, meddelanden, kalendern och så vidare) med en PIN-kod eller ett fingeravtryck. Applåset förhindrar obehörig åtkomst till valda appar även när enheten är olåst.

example

Rekommendation

För bättre funktionalitet aktiverar behörigheten för överlagring (appar som kan visas överst) för ESET Mobile Security.

Så konfigurerar du applåset i enheten:

1.Tryck på Applås på huvudskärmen för ESET Mobile Security.

2.Tryck på Aktivera.

3.Skriv din PIN-kod som låser upp program.

4.Bekräfta PIN-koden genom att skriva den igen.

5.Tryck på ett program för att låsa eller låsa upp det.

Konfigurera inställningar för applås

Om du vill komma åt inställningarna för applås öppnar du menyn three_dots_menu i det övre högra hörnet och klickar på Inställningar:

Lås nya appar – när applåset är aktiverat tillfrågas du om du vill låsa en ny app efter att du har installerat den på enheten.

Lås app igen – du kan ställa in applåset så att en app låses direkt när den stängs, efter att skärmen har stängts av eller efter att det har gått en minut.

Låstyp – du kan låsa appen med en PIN eller ett grafiskt lösenord.

Lås upp med fingeravtryck–det här alternativet är endast tillgängligt om ett verifierat fingeravtryck har sparats i enheten. När det aktiverats kan du låsa upp appar med fingeravtrycket som sparats i enheten. Det går fortfarande att låsa upp appen med PIN-koden. Om du vill göra det trycker du på Använd PIN-kod när du öppnar en låst app.

Inkräktarvarning – efter en rad misslyckade upplåsningsförsök fotograferas inkräktaren av ESET Mobile Security. Fotot visas efter nästa lyckade upplåsning av appen.

Inaktivera applås

1.Gå till applåsfunktionen i ESET Mobile Security.

2.Skriv PIN-koden för applåset.

3.Tryck på menyn three_dots_menu i det övre högra hörnet.

4.Tryck på Inaktivera.

night_mode_iconAktivera nattläge

Genom att trycka på nattlägesikonen i det övre högra hörnet kan du aktivera nattläget på applåsskärmen så att användningen blir behagligare för ögonen.